Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

číslo 1

SLOVANSKÝ PŘEHLED
1/2005


ČLÁNKY

Martin HURBANIČ
Byzantsko-slovanská oikumene. Spoločenstvo kultúry a viery [The Byzantine-Slavonic Oikumene. The Community of Culture and Religion].
s. 1-11

Petr PROKŠ
Pokusy o prosazení velmocenských nároků císařského Německa vůči sovětskému Rusku [The Attempted Enforcement of the Power Demands of the German Empire from the Soviet Russia (June-August 1918].
s. 13-28

David SVOBODA
Ukrajinská otázka ve východní koncepci Alfreda Rosenberga: 1933-1941 [The Ukrainian Question in the Eastern Conception of Alfred Rosenberg: 1933-1941].
s. 29-43

Marek HAVRILA
Slavistické bádania v slovenskej historiografii v rokoch 1945-1968 [Slavic Studies in the Slovak Historiography in 1945-1968].
s. 45-61

Věra EXNEROVÁ
Tradice versus modernizace - vliv sovětských hospodářských změn na středoasijskou muslimskou společnost (na příkladě Ferganské doliny) [Tradition versus Modernization - the Impact of the Soviet Economic Changes on the Muslim Society in Central Asia (on the Example of the Ferghana Valley].
s. 63-72

MATERIÁLY a DOKUMENTY

Jan KUKLÍK - Jan NĚMEČEK
Druhá zpráva o českých fondech v Archivu Hooverova institutu [The Second Information about the Czech Collection in the Hoover Institution Archives].
s. 75-88

RECENZE, POZNÁMKY, ZPRÁVY

Miroslav TEJCHMAN
Nicolae Ceauşescu.
(Tomáš Chrobák)
s. 89-91

Misha GLENNY
Balkán 1804-1999. Nacionalismus, válka a velmoci.
(Tomáš Chrobák)
s. 91-93

Witalij MASLOWŚKYJ
Z kim i przeciw komu walczyli nacjonaliści ukraińscy w latach II. wojny światowej?.
(David Svoboda)
s. 93-96

Knjaz´ Feliks Jusupov. Memuary v dvuch knigach. Do izgnanija. 1887-1919. V izgnanii.
(Radomír Vlček)
s. 96-98

Je. D. MIŠIN
Slavjane v islamskom mire v raneje srednevekovje.
(Michal Téra)
s. 98-100

Prague Perspectives (I): The History of East Central Europe and Russia: on the occasion of the 25th anniversary of the death of Jan Slavík.
(Zbyněk Vydra)
s. 100-105

Ján MLYNÁRIK
Osud Banderovců a tragédie řeckokatolické církve.
(Milan Moravec)
s. 106-108

Władysław SERCZYK
Ivan IV. Hrozný. Car vší Rusi a stvořitel samoděržaví.
(Marek Příhoda)
s. 109-112

Mečislav BORÁK a kol.
Perzekuce občanů dnešní České republiky v SSSR. Sborník příspěvků.
(Martin Marek)
s. 112-114

KRONIKA

Lubomíra HAVLÍKOVÁ
K nedožitým 90. narozeninám historičky Bohumily Zástěrové [To the Unfinished Ninetieth Jubilee of Historian Bohumila Zástěrová].
s. 117-119

Jaroslav VACULÍK
Konference o problémech pohraničí [The Conference of the Frontier Regions Problems].
s. 119-120

František STELLNER
Kolokvium "Rusko-německé vztahy" [The Colloquy "Russian-German Relations"].
s. 120-124

Emil VORÁČEK
Zasedání česko-ruské komise historiků a archivářů. [The Meeting of the Czech-Russian Commission of Historians and Archivists].
s. 124-128

Richard BÍGL
Češi a Poláci ve vztahu k Lužici [The Czechs and the Polish Toward Lusatia].
s. 128

Jaroslav VACULÍK
Konference Evropské společenství národů v Brzegu [The Conference European Community of Nations in Brzeg].
s. 129

Jaroslav VACULÍK
Západ a Východ v polské politické kultuře [West and East in the Polish Political Culture].
s. 129

Lukáš BABKA
Konference Slavistika [The Conference Slavic Studies].
s. 130

LIDÉ a DOBA

Josef ŠAUR
A. V. Florovskij (1884-1968) [A. V. Florovskij (1884-1968].
s. 131-146

Jiří PLACHÝ
Mezi Haličí, Vídní a Prahou. Prof. MUDr. Ivan Horbaczewski (1854-1942) [Among Galicia, Vienna, and Prague. Professor M. B. Ivan Horbaczewski (1854-1942)].
s. 147-152