Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

číslo 4

SLOVANSKÝ PŘEHLED
4/2004


ČLÁNKY

Denis KOVINSKI
Příprava a realizace ruské agrární reformy z roku 1861 [Preparation and Realization of the Russian Agrarian Reform from 1861].
s. 505-529

Petr PROKŠ
Politická ofenzíva císařského Německa vůči sovětskému Rusku (květen - červen 1918) [Political Offensive of the Imperial Germany Against the Soviet Russia (May - June 1918)].
s. 531-544

Andrej TÓTH
Koncentrační kabinet Károlye Huszára v Maďarsku - naplnění představ Dohody? [The "Concentrating" Cabinet of Károlyi Huszár in Hungary - Impletion of the Entente´s Plans?].
s. 545-580

Jerzy TOMASZEWSKI
Ministerstvo zahraničních věcí RP a židovská emigrace [The Polish Ministry of Foreign Affairs and the Jewish Emigration].
s. 581-586

Miroslav TEJCHMAN
Německá ekonomická agrese na Balkáně za 2. světové války. Země jihovýchodní Evropy součástí nacistické válečné ekonomiky [German Economic Agression to the Balkans during World War II. The countries of South-Eastern Europe Becomes a Part of the Nazi War Economy].
s. 587-594

MATERIÁLY A DOKUMENTY

Jan PELIKÁN
Dokument o krevní mstě v Jugoslávii koncem 60. let 20. století [Vendetta in Yugoslavia by the end of the 1960s].
s. 595-611

RECENZE, POZNÁMKY, ZPRÁVY

Ukrajina nie je Rusko.
(Michal Roman)
s. 613-616

Bohuslav LITERA a kol.
Formování stalinského mocenského systému. K problému tzv. sebedestrukce bolševiků 1928-1939.
(Václav Kotyk)
s. 616-620

Adam F. KOLA
Słowianofilstwo czeskie i rosyjskije w ujęciu porównawczym.
(Radomír Vlček)
s. 621-622

Bolševizmus, komunizmus a radikální socializmus v Československu. Svazek II.
(Marek Syrný)
s. 622-624

Perejaslavska rada 1654 roku.
(Mikuláš Nevrlý)
s. 624-627

KRONIKA

Tomáš LIPTÁK
Politika vs. literatura ve stalinském Rusku 30. let [Politics Versus Literature in Stalinist Russia in the 30´s].
s. 628-629

Miroslav TEJCHMAN
Mezinárodní sjezd balkanistů [Balkan Studies Research Workers].
s. 629-631

Ladislav HLADKÝ
Společný projekt českých a slovinských historiků [The Common Project of Czech and Slovenian Historians].
s. 633-635

Miroslav TEJCHMAN
Sympozium k výročí 85 let od navázání diplomatických vztahů mezi Rumunskem a Československem [The Symposium at 85 Anniversary of Rapprochement Diplomatic Relations between Rumania and Czechoslovakia].
s. 635-636

LIDÉ A DOBA

Martina PRŮKOVÁ
Osud Kramářovy vily ve Vysokém nad Jizerou [The Fortunes of Kramář´s Villa in Vysoké nad Jizerou].
s. 637-655