Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

číslo 3

SLOVANSKÝ PŘEHLED
3/2004


ČLÁNKY

Ladislav HLADKÝ
Od konfesí k národům. Politické a národnostní poměry v Bosně a Hercegovině v letech 1908-1914 [From Confessions to Nations. Political and Nationalities Condition in Bosna and Hercegovina in 1908-1914].
s. 345-364

Petr PROKŠ
Politika císařského Německa vůči sovětskému Rusku po míru v Brestu Litevském (březen - květen 1918) [The Politics of Imperial Germany to Soviet Russia after the Peace Treaty of Brest-Litovsk (March - May 1918)].
s. 365-375

Michal STRAKA
Vznik Nestranického bloku pro spolupráci s vládou a volby roku 1928 v Polsku [The Origins of the Nonpartisan Bloc of Cooperation with the Government and the Polish Elections in 1928].
s. 377-406

Dagmar ČIERNA-LANTAYOVÁ
Slovenský štát a pohľady na Moskvu [The Slovak State and its View of Moscow].
s. 407-446

MATERIÁLY a DOKUMENTY

Ladislav HLADKÝ - Tomáš CHROBÁK - Jan PELIKÁN
Emigrace Svetozara Pribićeviće v Československu. 3. část - Edice archivních dokumentů z července - října 1936 [The Emigration of Svetozar Pribićević in Czechoslovakia. The 3rd Part - Edition of Archival Documents from July - October 1936].
s. 447-468

Luboš ŠVEC
Dějiny a stát: Zformování lotyšské historiografie v meziválečném období [History and State: The Forming of Latvian Historiography in Inter-War Period].
s. 469-479

RECENZE, POZNÁMKY, ZPRÁVY

Stepan KRUŠKO
Areštanti. Zbirnyk spohadiv, dokumentiv buvšych viazniv trudovych taboriv ta ťurem z riadiv čechoslovac'kych pereselenciv - optantiv u SRSR.
(Michal Šmigeľ)
s. 481-482

Stanislav KONEČNÝ - František BAUMGARTNER - Miroslav FRANKOVSKÝ - Marián GAJDOŠ
Sebareflexia postavenia a vývoja Rusínov na Slovensku. Niektoré výsledky etnosociologického výskumu na severovýchodnom Slovensku v roku 2002.
(Michal Šmigeľ)
s. 483-484

KRONIKA

Michal ŠMIGEĽ
Medzinárodná vedecká konferencia "Slovanství ve středoevropském prostoru. Iluze, deziluze a realita" v Pardubiciach [The International Scientific Conference "The Slavs in the Central European Space". Illusions, Disillusions, and Reality" in Pardubice].
s. 487-490

Tomáš CHROBÁK
Srbsko-černohorské vztahy v 19. a 20. století [The Serbo-Montenegrian Relations in the 19th and the 20th Century].
s. 490

LIDÉ A DOBA

Vladislav MOULIS
Prezident E. Beneš v letech 1945-1948. II. [President E. Beneš in 1945-1948. II.].
s. 491-504