Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

číslo 2

SLOVANSKÝ PŘEHLED
2/2004


ČLÁNKY

Petr PROKŠ
Politika císařského Německa vůči revolučnímu Rusku a mír v Brestu Litevském (1917-1918) [The Politics of Imperial Germany Towards Revolutionary Russia and the Peace Treaty of Brest-Litovsk (1917-1918)].
s. 177-198

Ondřej HOUSKA
Úsilí o středoevropské a balkánské Locarno (říjen 1925 - březen 1926) [The Struggle for Central European and Balkan Locarno (October 1925 - March 1926)].
s. 199-219

Pavel MIČIANIK
Vstup Slovenskej republiky do vojny proti Sovietskemu zväzu [Slovakia´s Enter to the War Against the Soviet Union].
s. 221-247

Kosta NIKOLIĆ
Ravnogorské hnutí a německé okupační síly v Srbsku v letech 1942-1944 [Ravnogora Movement and German Occupational Forces in Serbia in 1942-1944].
s. 249-274

Pavel HRADEČNÝ
Problém repatriace dětských utečenců z Řecka v politice československého komunistického režimu let 1948-1954 [The Problem of Repatriation of the Children´s Refugees from Greece in the Politics of Czechoslovak Communist Regime in 1948-1954].
s. 275-294

MATERIÁLY a DOKUMENTY

Dalia BUKELEVIČIUTE
Německý aspekt v československé zahraniční politice v letech 1934-1939: po stopách analýzy politických zpráv litevského diplomata Edvardase Turauskase [The German Aspect in the Czechoslovak Foreign Policy in 1934-1939: in Footsteps of the Analysis of the Political Reports of the Lithuanian Diplomat Edvardas Turauskas].
s. 295-312

RECENZE, POZNÁMKY, ZPRÁVY

Jindřich DEJMEK
Nenaplněné naděje. Politické a diplomatické vztahy Československa a Velké Británie od zrodu První republiky po konferenci v Mnichově (1918-1938).
(Ondřej Houska)
s. 313-317

Nový příspěvek ke kulturní historii Slovanů.
(Lubomíra Havlíková)
s. 317-321

Kol. autorů. Red. Vladlen Izmozik
Žandarmy Rossii.
(Karel Svoboda)
s. 321-323

Milena LENDEROVÁ a kol.
Eva nejen v ráji. Žena v Čechách od středověku do 19. století.
(Mária Sučanská)
s. 324-326

Andrzej FIREWICZ
Litwa po raz drugi.
(Luboš Švec)
s. 326-327

Dmytro NALYVAJKO
Očyma Zachodu. Recepcija Ukrajiny v Zachidnij Jevropi XI.-XVIII. st.
(Mikuláš Nevrlý)
s. 327-330

Ljubov BĚLOŠEVSKÁ - Zdeněk SLÁDEK (eds.)
Karel Kramář. Studie a dokumenty k 65. výročí jeho úmrtí.
(Martin Marek)
s. 330-332

KRONIKA

Miroslav TEJCHMAN
Univ. prof. PhDr. Jaroslav Valenta, DrSc. (27. 10. 1930 - 23. 2. 2004) [Univ. Professor Jaroslav Valenta, Ph.D., Doctor of Science (27. 10. 1930 - 23. 2. 2004)].
s. 335-336

LIDÉ A DOBA

Zlata KUFNEROVÁ
Československo v Deníku Georgiho Dimitrova, 1933-1947 [Czechoslovakia in the Diary of Georgi Dimitrov, 1933-1947].
s. 337-344