Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

číslo 1

SLOVANSKÝ PŘEHLED
1/2004


ČLÁNKY

Ladislav HLADKÝ
Od konfesí k národům. Politické a národnostní poměry v Bosně a Hercegovině v letech 1878-1908 [From Religions to Nations. Political and National Condition in Bosnia and Herzegovina in 1878-1908].
s. 1-28

Petr PROKŠ
Politika císařského Německa vůči Rusku a německé plány v "Orientu" (1914-1918) [Imperial Germany's Politics toward Russia and the German Plans in the "Orient" in 1914-1918].
s. 29-40

Marie MRÁZKOVÁ
Problematika Klaipedy v kontextu litevsko-německých vztahů 1923-1939 [Die Memelfrage in den deutsch-litauischen Beziehungen 1923-1939].
s. 41-69

Michal REIMAN
Poválečné soupeření a konflikty v sovětském politickém vedení [Postwar Rivalry and Conflicts in the Soviet Political Leadership].
s. 71-90

RECENZE, POZNÁMKY, ZPRÁVY

Ladislav HLADKÝ a kol.
České a slovenské odborné práce o jihovýchodní Evropě. Bibliografie za léta 1991-2000.
(František Šístek)
s. 91-93

Karel RICHTER
Přes krvavé řeky. Československý východní odboj bez cenzury a legend.
(Vladislav Moulis)
s. 93-94

Peter JUŠČÁK
Odvlečení /Osudy občanov Československa odvlečených do pracovných táborov GULAG v ZSSR/.
(Lukáš Babka)
s. 95-98

Richard PIPES
The Degaev Affair. Terror and Treason in Tsarist Russia.
(Zbyněk Vydra)
s. 99-101

Avgustyn VOLOŠYN
Vybrani tvory /Augustín Vološin, Výber z diela/.
(Michal Roman)
s. 102-104

KRONIKA

Luboš VELEK
Jan Havránek 1928-2003 [Jan Havránek 1928-2003].
s. 108-110

Martin KUČERA
Český archivář a historik Zdeněk Šamberger osmdesátiletý [The Eighty Jubilee of the Czech Archivist and Historian Zdeněk Šamberger].
s. 110-122

František STELLNER
Odborný seminář "Střední Evropa a Rusko v 18. století. Ke vzájemným kulturním, politickým a hospodářským vztahům, ovlivňování a poznávání" [The Scientific Seminar "Central Europe and Russian in the XVIIIth Century. To the Mutual Cultural, Political and Economic Contacts, Influencing and Understanding"].
s. 123-125

Lukáš BABKA
Seminář východoevropských dějin - ohlédnutí za dvěma roky existence [The Seminar on the East-European History - Looking Back After Two Years of Existence].
s. 125-126

Jan NĚMEČEK
"Węgry i dookola Węgier..." ["Węgry i dookola Węgier..."].
s. 127

Eva IRMANOVÁ
Idea národní fronty [The Idea of the National Front].
s. 128

LIDÉ A DOBA

Radovan PEKAŘ
Milostné listy Karla Kramáře Naděždě Nikolajevně Abrikosové [The Love Letters of Karel Kramář to Naděžda Nikolajevna Abrikosová].
s. 129-162