Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

číslo 4

SLOVANSKÝ PŘEHLED
4/2003


ČLÁNKY

Andrej TÓTH
První řádné poválečné parlamentní volby v Maďarsku v lednu 1920 [First Regular Postwar Parliamentary Elections in Hungary in January 1920].
s. 441-473

Ondřej HOUSKA
Malá dohoda a Balkán v roce 1925 [Little Entente and the Balkans in 1925].
s. 475-494

Miroslav TEJCHMAN
Německé menšiny v jihovýchodní Evropě za druhé světové války [German minorities in Southeastern Europe during World War II].
s. 495-501

MATERIÁLY A DOKUMENTY

Miroslav ŠESTÁK
Jazykový aspekt utváření chorvatské národní identity v 19. století [The Linguistic Aspect of the Forming the Croatian National Identity in the 19th Century].
s. 503-509

RECENZE, POZNÁMKY, ZPRÁVY

Abraham ASCHER
Stolypin P.A. The Search for Stability in Late Imperial Russia.
(Zbyněk Vydra)
s. 511-513

Nad stránkami jedné politické biografie.
(Lukáš Babka)
s. 514-517

Anatolij UTKIN
Zabytaja tragedija. Rossija v pervoj mirovoj vojne.
(Radomír Vlček)
s. 517-519

Antologie polské, české a německé publicistiky o odsunu a Centru proti vyhánění.
(Jaroslav Valenta)
s. 519-521

Kapesní dějiny Polska
(Jaroslav Valenta)
s. 522-523

KRONIKA

Vladislav ŠŤASTNÝ
Osmdesát let Jaromíra Mikulky [The Eightieth Jubilee of Jaromír Mikulka].
s. 536-538

Vladimír HOSTIČKA
Milan Švankmajer (1928-2003) [Milan Švankmajer (1918-2003)].
s. 538-541

Roman BARON
XIII. Východní letní škola Varšavské univerzity [The 13th Eastern Summer School of the Warsaw University].
s. 541-544

Tomáš CHROBÁK
Mezinárodní sympozium Československo a Rumunsko v rámci versailleského systému [The International Symposium Czechoslovakia and Roumania in the Frame of the Versailles System].
s. 545-546

Michal ŠMIGEĽ
Nové pohľady na historický proces opcie obyvateľov Československa do ZSSR v roku 1947 [The New Views on the Historical Process of the Option of the Czechoslovak Inhabitants to the Soviet Union in 1947].
s. 546-548

LIDÉ A DOBA

Lubomíra HAVLÍKOVÁ
O Cařihradu, Francii a byzantských dějinách očima profesora Josefa Macůrka [On Constantinople, France and Byzantine History Through the Eyes of Professor Josef Macůrek].
s. 549-560