Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

číslo 2

SLOVANSKÝ PŘEHLED
2/2003


ČLÁNKY

Petr KALETA
Ukrajinská problematika v díle Adolfa Černého [Ukrainian Problem in the Work of Adolf Černý].
s. 169-185

Mariana STAMOVA
Menšinová politika vůči Albáncům a Turkům v Lidové republice Makedonie (1945-1963) [The Minorities Policy Towards Albanians and Turks in the People's Republic of Macedonia (1945-1963)].
s. 187-197

Jaroslav VALENTA
Kolem Jedwabného [About Jedwabne].
s. 199-213

Jiří VYKOUKAL
Jamalská cesta aneb plynárenská konverze polské energetiky v letech 1980-1995 [The Road to Jamal or the Gas Conversion of the Polish Energy Industry in 1980-1995].
s. 215-236

MATERIÁLY a DOKUMENTY

Bohuslav LITERA
Rozkaz NKVD č. 00447 - začátek "Velkého teroru" 1937-1938 v Sovětském svazu [Order Nr. 00447 - The Beginning of "Big Terror" of 1937-1938 Years in the Soviet Union].
s. 237-247

Emil VORÁČEK
Stalinismus a Sovětský svaz 1927-1939. III. Vznik, vývoj a praxe moci násilí v Sovětském svazu 1917-1939. Základní problémy a historiografie [The Rise, Development, and Practise of Terror Power in the Soviet Union 1917-1939. The Basic Problems and Historiography, 3rd Part].
s. 249-272

RECENZE, POZNÁMKY, ZPRÁVY

Benjamin NATHANS
Beyond the Pale. The Jewish Encounter with Late Imperial Russia.
(Zbyněk Vydra)
s. 273-275

Svjatoslav PACHOLKIV
Emanzipation durch Bildung. Entwicklung und gesellschaftliche Rolle der ukrainischen Intelligenz im habsburgischen Galizien (1890-1914).
(Pavel Cibulka)
s. 275-277

Richard S. GRAYSON
Austen Chamberlain and the Commitment to Europe. British foreign Policy, 1924-1929.
(Ondřej Houska)
s. 277-281

Ambiciózna ukrajinská encyklopédia.
(Mikuláš Nevrlý)
s. 281-283

Sborník mladých o česko-polských vztazích
(Jaroslav Valenta)
s. 283-284

KRONIKA

Vladislav MOULIS
Zemřel Zdeněk Sládek (1926-2003) [Zdeněk Sládek Passed Away (1926-2003)].
s. 286-287

LIDÉ A DOBA

Radomír VLČEK
Alexandr A. Bezborodko - šedá eminence vlády ruské carevny Kateřiny II. [Alexandr A. Bezborodko - The Grey Eminence of the Reign of the Russian Czarina Catherine II].
s. 289-303