Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

číslo 1

SLOVANSKÝ PŘEHLED
1/2003


ČLÁNKY

Karel SVOBODA
Rusko v roce 1839 očima markýze de Custina [Russia of 1839 Through the Eyes of Marquise de Custine].
s.1-18

Petr PROKŠ
Koncepce "německé" Mitteleuropy ve válečné politice Německa a Rakousko-Uherska (1916-1918) [The Concept of "German" Mitteleuropa in the War Policy of German and Austria-Hungary (1916-1918)].
s. 19-42

Bohuslav LITERA
Sovětská armáda a "Velký teror" 1937-1938 [The Soviet Army and the "Great Terror" in 1937-1938].
s. 43-68

Jiří VYKOUKAL
Ropa a plyn v polské energetice 20. století: léta 1918-1980 [Oil and Gas in the Polish Energy Industry in the 20th Century: Years 1918-1980].
s. 69-85

MATERIÁLY A DOKUMENTY

Zoja Sergejevna NENAŠEVA
Američtí Češi a Rusko. Nerealizované projekty [American Czechs and Russia. The Unrealised Projects].
s. 87-96

Emil VORÁČEK
Stalinismus a Sovětský svaz 1927-1939. II. Fenomén Stalina, možné alternativy vývoje sovětského typu socialismu a způsob jejich vyústění ve 30. letech [The Soviet Union and Stalinism 1927-1939. II. The Phenomenon of Stalin, the Potential Alternatives of the Development of the Soviet Type of Socialism and Ways of Their Realisation in the 30's].
s. 97-120

RECENZE, POZNÁMKY, ZPRÁVY

Stín Šoa nad Evropou
(Zdeněk Sládek)
s. 121-132

Ivan Ohijenko - vynikajúci ukrajinský slavista.
(Michal Roman)
s. 132-135

Porobená země. Konstruování bosňáckého Sandžaku.
(František Šístek)
s. 135-143

Agičić DAMIR
Hrvatsko-češki odnosi na prijelazu iz XIX. u XX. stoljeće.
(Ondřej Vojtěchovský)
s. 143-146

Sach MEIKE
Hochmeister und Großfürst. Die Beziehungen zwischen dem deutschen Orden in Preussen und dem Moskauer Staat um die Wende zur Neuzeit.
(Dana Picková)
s. 147-149

Jan WANNER
Spojené státy a evropská válka 1939-1945.
(Miroslav Tejchman)
s. 149-151

Česko-slovenský rozchod 1990-1992.
(Jaroslav Valenta)
s. 151-153

KRONIKA

Jiří VACEK
K výročí L. S. Kiškina [To the Anniversary of L. S. Kiškin].
s. 156-158

Emil VORÁČEK
V. Mezinárodní konference k otázce hospodářsko-kulturních faktorů v transformaci východní Evropy, Brémy 12.-13.12.2002 [The 5th International Conference of the Question of Economic and Cultural Factors in the Transformation of Eastern Europe, Bremen, December, 12-13, 2002].
s. 158-160

LIDÉ A DOBA

Zbyněk VYDRA
Sergej Grigorjevič Svatikov (1880-1942): historik proti antisemitismu a bolševismu [Sergej Grigorjevič Svatikov (1880-1942: Historian Against Anti-Semitism and Bolshevism].
s. 161-167