Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

SLOVANSKÝ PŘEHLED / SLAVONIC REVIEW
Journal for the History of Central, Eastern and Southeastern Europe 

academia.edu

Humanities – Sozial und Kulturgeschichte (H-Soz-u-Kult)

je ústředním historickým časopisem vydávaným v České republice se zaměřením na dějiny národů střední, východní a jihovýchodní Evropy. Byl založen již v říjnu 1898. Zprvu přinášel široké spektrum aktuálních informací o politickém a kulturním dění ve slovanském světě. Od 60. let 20. století je vědeckým historickým časopisem, od počátku 90. let pak periodikem důsledně recenzovaným. Vedle analytických odborných studií a článků otiskuje materiálové (pramenné) texty, odborné diskuse, recenze, zprávy, přehledy o domácí i zahraniční historiografické produkci a také důležité informace z vědeckého života. Snahou Slovanského přehledu je prezentovat historický vývoj českého národa a dalších zemí zkoumaného areálu v širokých mezinárodněpolitických a kulturních souvislostech a zároveň být platformou, na níž by se mohli setkávat a vyměňovat si názory historici různých generací i metodologických přístupů. Časopis je otevřen badatelům z České republiky i ze zahraničí. Publikuje příspěvky v českém, slovenském a anglickém jazyce.

Slovanský přehled vychází v současné době třikrát ročně. (3. číslo přináší rozsáhlejší a komplexněji zpracované studie o dějinách střední, východní a jihovýchodní Evropy v rozsahu 50–100 normostran.) Od roku 2009 jsou abstrakty studií a článků Slovanského přehledu uveřejňovány v databázi The Central European Journal of Social Science and Humanities (CEJSH). Časopis je také registrován mezi mezinárodně uznávanými vědeckými periodiky databáze European Reference Index for the Humanities (ERIH), a to jako časopis kategorie INT2 (intenational publications with significant visibility and influence in the various research domains in diferend countries), a v rámci Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v České republice.


Redakce / Editorial Board:  

Vedoucí redaktoři / Editors-in-chief:
Ladislav Hladký – Radomír Vlček

Výkonný redaktor / Managing Editor
:
Jiří Friedl

Redakční kruh / Associate Editors:

Roman Baron, Eva Irmanová, František Šístek

Redakční rada / Editorial Council:

Lukáš Babka, Pavel Boček, Mečislav Borák, Marcel Černý, Vladimír Goněc, Petr Kaleta, Miroslav Kouba, Kateřina Králová, Bohuslav Litera, Nicolas Maslowski, Jan Němeček, Jiří Padevět, Jan Pelikán, Marek Příhoda, Přemysl Rosůlek, Josef Šaur, Václav Štěpánek, David Svoboda, Jaroslav Vaculík, Emil Voráček, Zbyněk Vydra, Jiří Vykoukal

Vědecká rada / Scholarly Advisory Board

Jaroslav Pánek (Praha), Svatava Raková (Praha), Miroslav Tejchman (Praha), Ivo Pospíšil (Brno), † Václav Veber (Pardubice); Irena Gantar Godina (Ljubljana), Tatiana Ivantyšynová (Bratislava), Piotr Maciej Majewski (Warszawa), Michal Reiman (Berlin), Miloš Řezník (Warszawa), Jelena Pavlovna Serapionova (Moskva)


Vydává Historický ústav AV ČR, v. v. i. / Published by the Institute of History of CAS, v. v. i.

Adresa / Address: Prosecká 76, 190 00 Praha 9 – Nový Prosek
Tel.: +420 532 290 509; e-mail: slovanskyprehled@hiu.cas.cz

Slovanský přehled, ročník 102

Časopis vychází třikrát ročně / The journal is published three times a year

Cena výtisku 100 Kč

ISSN 0037–6922

Pokyny pro autory / Submission Guidelines for Authors
Návod k psaní zpráv a recenzí pro Slovanský přehled
Průběh recenzního řízení

Výrobu zajišťuje nakladatelství Aleš Skřivan ml., Praha 9 – Letňany

Distribuci pro předplatitele
provádí v zastoupení vydavatele Česká pošta, s. p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1.
Příjem objednávek: telefonicky na bezplatné lince zpracovatele 800 300 302; na webu zpracovatele www.postabo.cz ; písemně na adrese Česká pošta, s. p., oddělení předplatného tisku, Olšanská 38/9, 130 00 Praha 3; e-mail: postabo.prstc@cpost.cz  

Objednávky přijímá též:
Suweco CZ, s. r. o. (www.suweco.cz)
Kosmas, s. r. o. (www.kosmas.cz)

Jednotlivá čísla
je možné koupit též v Knihkupectví Academia nebo přímo v Historickém ústavu AV ČR, v. v. i.,
Prosecká 76, 190 00 Praha 9, tel. 286 882 121, l. 230, e-mail: j.kozohorska@hiu.cas.cz.

© Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha 2015

Obsahy ročníků
2003: číslo 1, číslo 2, číslo 3, číslo 4
2004: číslo 1, číslo 2, číslo 3, číslo 4
2005: číslo 1, číslo 2, číslo 3, číslo 4
2006: číslo 1, číslo 2, číslo 3, číslo 4
2007: číslo 1, číslo 2číslo 3, číslo 4
2008: číslo 1, číslo 2, číslo 3, číslo 4  
2009: číslo 1, číslo 2, číslo 3, číslo 4
2010: číslo 1-2, číslo 3-4, číslo 5
2011: číslo 1-2, číslo 3-4, číslo 5
2012: číslo 1-2, číslo 3-4, číslo 5
2013: číslo 1-2, číslo 3-4číslo 5
2014: číslo 1, číslo 2číslo 3 
2015: číslo 1, číslo 2, číslo 3
2016: číslo 1, číslo 2, číslo 3  
2017: číslo 1
 
Bibliografický soupis Slovanského přehledu 1998-2013 
 
Čísla v elektronické podobě  ZDEVÝSTAVA STO ROČNÍKŮ ČASOPISU SLOVANSKÝ PŘEHLED
Historický ústav Akademie věd České republiky pořádal výstavu 

STO ROČNÍKŮ ČASOPISU SLOVANSKÝ PŘEHLED


Periodikum Slovanský přehled patří k nejstarším odborným časopisům v České republice se zaměřením na dějiny střední, východní a jihovýchodní Evropy.
Výstava se uskutečnila ve dnech 6.–24. října 2014 v prostorách foyer budovy Akademie věd na Národní třídě , ve dnech 6. listopadu 2014 – 10. ledna 2015 v Národní knihovně ČR v Klementinu a následně ve dnech 2.–31. března 2015 v Moravské zemské knihovně v Brně .
U příležitosti 100. ročníku Slovanského přehledu pořádal Historický ústav Akademie věd České republiky  slavnostní zasedání, které se uskutečnilo dne 7. října 2014 ve vile Lanna v Praze.

Výstavu nyní můžete shlédnout zde