Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

SLOVANSKÝ PŘEHLED / SLAVONIC REVIEW
Journal for the History of Central, Eastern and Southeastern Europe

  


SCOPUS
 

ERIH PLUS 

 academia.eduHumanities – Sozial und Kulturgeschichte (H-Soz-u-Kult)

Recensio.net - Rezensionsplattform für europäische Geschichtswissenschaft

je ústředním historickým časopisem vydávaným v České republice se zaměřením na dějiny národů střední, východní a jihovýchodní Evropy. Byl založen již v říjnu 1898. Zprvu přinášel široké spektrum aktuálních informací o politickém a kulturním dění ve slovanském světě. Od 60. let 20. století je vědeckým historickým časopisem, od počátku 90. let pak periodikem důsledně recenzovaným. Vedle analytických odborných studií a článků otiskuje materiálové (pramenné) texty, odborné diskuse, recenze, zprávy, přehledy o domácí i zahraniční historiografické produkci a také důležité informace z vědeckého života. Snahou Slovanského přehledu je prezentovat historický vývoj českého národa a dalších zemí zkoumaného areálu v širokých mezinárodněpolitických a kulturních souvislostech a zároveň být platformou, na níž by se mohli setkávat a vyměňovat si názory historici různých generací i metodologických přístupů. Časopis je otevřen badatelům z České republiky i ze zahraničí. Publikuje příspěvky v českém, slovenském a anglickém jazyce.

Slovanský přehled vychází v současné době  dvakrát ročně. Třetí číslo je pouze fakultativní a je určeno k publikování sevřeného souboru studií. Od roku 2009 jsou abstrakty studií a článků Slovanského přehledu uveřejňovány v databázi The Central European Journal of Social Science and Humanities (CEJSH). Časopis je také registrován mezi mezinárodně uznávanými vědeckými periodiky databáze European Reference Index for the Humanities (ERIH Plus). Slovanský přehled je rovněž zařazen do oborové databáze EBSCO Historical Abstracts with Full Text a do databáze SCOPUS.

Publikační etika časopisu Slovanský přehled vychází z Etického kodexu Výboru pro publikační etiku (COPE).

 
Redakce / Editors:

Vedoucí redaktoři / Editors-in-chief:
Ladislav Hladký (Historický ústav AV ČR)
Radomír Vlček (Historický ústav AV ČR)

Výkonný redaktor / Managing Editor:
Jiří Friedl (Historický ústav AV ČR)


Redakční kruh / Editorial Circle:

Roman Baron (Historický ústav AV ČR)
Eva Irmanová (Historický ústav AV ČR)
František Šístek (Historický ústav AV ČR)
Jana Škerlová (Historický ústav AV ČR) 


Redakční rada / Editorial Board:

Lukáš Babka (Slovanská knihovna), Juraj Benko (Historický ústav SAV), Pavel Boček (Masarykova univerzita, Filozofická fakulta), Marcel Černý (Slovanský ústav AV ČR), Vladimír Goněc (Masarykova univerzita, Filozofická fakulta), Petr Kaleta (Karlova univerzita, Filozofická fakultra), Miroslav Kouba (Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta), Kateřina Králová (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd), Bohuslav Litera (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd), Jan Němeček (Historický ústav AV ČR), Jiří Padevět (nakladatelství Academia), Jan Pelikán (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta), Marek Příhoda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta), Přemysl Rosůlek (Západočeská univerzita, Filozofická fakulta), Josef Šaur (Masarykova univerzita, Filozofická fakulta), Václav Štěpánek (Masarykova univerzita, Filozofická fakulta), David Svoboda (Ústav pro studium totalitních režimů), Jaroslav Vaculík (Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta), Emil Voráček (Historický ústav AV ČR), Zbyněk Vydra (Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta), Jiří Vykoukal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd)

Mezinárodní vědecká rada / International Scientific Board:

Jaroslav Pánek (Historický ústav AV ČR), Svatava Raková (Historický ústav AV ČR), Miroslav Tejchman (Karlova univerzita, Fakulta sociálních věd), Irena Gantar Godina (Ljubljana), Ľubica Harbuľová (Filozofická fakulta, Prešovská univerzita), Tatiana Ivantyšynová (Historický ústav SAV), Piotr Maciej Majewski (Uniwersytet Warszawski), Michal Reiman (Berlin), Miloš Řezník (Deutsches Historisches Institut Warschau), Jelena Pavlovna Serapionova (Institut slavjanovjeděnija RAN)Vydává Historický ústav AV ČR, v. v. i. / Published by the Institute of History of CAS, v. v. i.

Adresa / Address: Prosecká 76, 190 00 Praha 9 – Nový Prosek
Tel.: +420 532 290 509; e-mail: slovanskyprehled@hiu.cas.cz

Slovanský přehled, ročník 102

Časopis vychází třikrát ročně / The journal is published three times a year

Cena výtisku 100 Kč

ISSN 0037–6922

Pokyny pro autory / Submission Guidelines for Authors
Návod k psaní zpráv a recenzí pro Slovanský přehled


Výrobu zajišťuje nakladatelství Aleš Skřivan ml., Praha 9 – Letňany

Distribuci pro předplatitele
provádí v zastoupení vydavatele Česká pošta, s. p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1.
Příjem objednávek: telefonicky na bezplatné lince zpracovatele 800 300 302; na webu zpracovatele www.postabo.cz; písemně na adrese Česká pošta, s. p., oddělení předplatného tisku, Olšanská 38/9, 130 00 Praha 3; e-mail: postabo.prstc@cpost.cz 

Objednávky přijímá též:
Suweco CZ, s. r. o. (www.suweco.cz)
Kosmas, s. r. o. (www.kosmas.cz)

Jednotlivá čísla
je možné koupit též v Knihkupectví Academia nebo přímo v Historickém ústavu AV ČR, v. v. i.,
Prosecká 76, 190 00 Praha 9, tel. +420 225 443 230, e-mail: j.kozohorska@hiu.cas.cz.

© Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha 2015

Obsahy ročníků
2003: číslo 1, číslo 2, číslo 3, číslo 4
2004: číslo 1, číslo 2, číslo 3, číslo 4
2005: číslo 1, číslo 2, číslo 3, číslo 4
2006: číslo 1, číslo 2, číslo 3, číslo 4
2007: číslo 1, číslo 2číslo 3, číslo 4
2008: číslo 1, číslo 2, číslo 3, číslo 4  
2009: číslo 1, číslo 2, číslo 3, číslo 4
2010: číslo 1-2, číslo 3-4, číslo 5
2011: číslo 1-2, číslo 3-4, číslo 5
2012: číslo 1-2, číslo 3-4, číslo 5
2013: číslo 1-2, číslo 3-4číslo 5
2014: číslo 1, číslo 2číslo 3 
2015: číslo 1, číslo 2, číslo 3
2016: číslo 1, číslo 2, číslo 3  
2017: číslo 1, číslo 2, číslo 3 
2018: číslo 1, číslo 2, číslo 3
2019: číslo 1, číslo 2, číslo 3 
2020: číslo 1, číslo 2, číslo 3
 
Bibliografický soupis Slovanského přehledu 1998-2013 
 
Čísla v elektronické podobě  ZDEVÝSTAVA STO ROČNÍKŮ ČASOPISU SLOVANSKÝ PŘEHLED
Historický ústav Akademie věd České republiky pořádal výstavu 

STO ROČNÍKŮ ČASOPISU SLOVANSKÝ PŘEHLED


Periodikum Slovanský přehled patří k nejstarším odborným časopisům v České republice se zaměřením na dějiny střední, východní a jihovýchodní Evropy.
Výstava se uskutečnila ve dnech 6.–24. října 2014 v prostorách foyer budovy Akademie věd na Národní třídě, ve dnech 6. listopadu 2014 – 10. ledna 2015 v Národní knihovně ČR v Klementinu a následně ve dnech 2.–31. března 2015 v Moravské zemské knihovně v Brně.
U příležitosti 100. ročníku Slovanského přehledu pořádal Historický ústav Akademie věd České republiky  slavnostní zasedání, které se uskutečnilo dne 7. října 2014 ve vile Lanna v Praze.

Výstavu nyní můžete shlédnout zde