Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

SLOVANSKÉ HISTORICKÉ STUDIE
34/2009


Obsah / Contents


Martin MAREK
Účast československých firem na sovětských hospodářských
výstavách a veletrzích v letech 1918–1938
(The Participation of Czechoslovakian Companies at Soviet Commerce
Exhibitions and Trade Fairs during the Years 1918−1938)
s. 7 – 45

Ivo BARAN
Mezi národem a demokracií - Polští socialisté na československém Těšínsku
v letech 1934 a 1935
(Between Ethnicity and Democracy - Polish Socialists in the Czechoslovak Part of the Teschen Silesia in the Years 1934 and 1935)
s. 47 – 94

Václav ŠTĚPÁNEK
Vznik kosovsko-metochijské autonomie a problémy jejího rozvoje do roku 1966
(Genesis and Development of Kosovo and Metohija Autonomy within 1966)
s. 95 – 124

Lubomíra HAVLÍKOVÁ
„První žena na Universitě Karlově“  - Paměti Milady Paulové
(“First Woman at the Charles University” - Milada Paulová´s Memoirs)
s. 127 – 166

Jindřich DEJMEK
Americko-sovětské vztahy na jaře 1948 očima československého
diplomata Josefa Hanče
(American-Soviet Relations at Spring 1948 in the Light of Memoranda from Czechoslovak Diplomat Josef Hanč)
s. 167 – 202