Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

SLOVANSKÉ HISTORICKÉ STUDIE
32/200
Praha, Brno 

Obsah

Radomír VLČEK
Miroslav Šesták sedmdesátníkem
[Miroslav Šesták – Septuagenarian]
s. 7-12

Kristina REXOVÁ, Kristýna JAŠKOVÁ
Výběrová bibliografie Miroslava Šestáka
[The Selective Bibliography of Miroslav Šesták]
s. 13-16

Ladislav HLADKÝ
Miroslav Tejchman sedmdesátníkem
[Miroslav Tejchman – Septuagenarian]
s. 19-27

Kristina REXOVÁ, Petr STEHLÍK
Výběrová bibliografie Miroslava Tejchmana
[The Selective Bibliography of Miroslav Tejchman]
s. 28-35

Slovanství a vzájemné styky národů střední a jihovýchodní Evropy
[Slavism and Mutual Relations of Nations in Central and South-eastern Europe]

Zdeněk ŠIMEČEK
Novinové zpravodajství v pražských novinách na sklonku 18. století (Rozšiřování zpravodajské sítě a její celorakouská orientace)
[Reporting in Prague Newspapers at the End of the 18th Century (The Spreading of the Network of Reporters and its Austrian-wide Orientation)]
s. 39-53

Milan KRAJČOVIČ
Slawen Ungarns (Südslawen und Slowaken) und Slawenkongress im Juni 1848
[Hungarian Slavs (South-Slavs and Slovakian) and the Slav Congress in June 1848]
s. 55-70

Irena GANTAR GODINA
Václav Jaroslav Klofáč and this Slovenes up to 1918
s. 71-90

Petra KAVREČIČ, Borut KLABJAN
„U Medulinu ima mnogo Čeha na kupanju...“
(Czech tourism in the Upper Adriatic before and after the First World War)
s. 91-102

Jan RYCHLÍK
Makedonská otázka ve světle československých diplomatických dokumentů
[Macedonian Issue in the Light of Czechoslovak Diplomatic Documents]
s. 103-111

Jindřich DEJMEK
Josef Korbel a jeho velvyslanecká mise v komunistické Jugoslávii
(Příspěvek k československo-jugoslávským vztahům 1945−1948)
[Josef Korbel and His Ambassadorial Mission in the Communist Yugoslavia
(Contribution to Czechoslovak-Yugoslav Relations in 1945–1948)]
s. 113-129

Jan PELIKÁN
Návštěva Josefa Broze Tita v Praze v srpnu 1968
[The Visit of Josip Broz Tito in Prague in August 1968]
s. 131-147

Ondřej VOJTĚCHOVSKÝ
Aktivizace jugoslávských informbyrovců v Československu v důsledku krize roku 1968
[The Activation of Yugoslav Proponents of Informbyro in Czechoslovakia as a Result of the Crisis of 1968]
s. 149-165

Eva IRMANOVÁ
Vytváření samostatné slovenské státnosti a slovensko-maďarský vztah (1990–1994)
[The Development of an Independent Slovak Statehood and Slovak-Hungarian Relations (1990–1994)]
s. 167-181

Vladimír GONĚC
Anketa polského exilu v roce 1987 o „perestrojce“
[Survey of Polish Exile in 1987 on „perestrojka“ in Russia]
s. 183-195

Dějiny východní Evropy
[The History of Eastern Europe]

Pavel BOČEK
Ruský gosudar a zlo v ruském politickém myšlení přelomu 15. a 16. století
[The Russian Gosudar and the Evil in the Russian Political thought at the Turn of the 15th and 16th Century]
s. 199-210

Vratislav DOUBEK
Kořeny a motivace východní kolonizace – srovnání státní a stranické zájmové roviny
[The Roots and Motivation of Eastern Colonization – The Comparison of State and Party Interests]
s. 211-224

Tatiana IVANTYŠYNOVÁ
Vladimír Krivoš a „slovanský“ Petrohrad koncom 19. storočia
[Vladimír Krivoš and „Slavonic” Petersburg at the End of 19th Century]
s. 225-236

Zbyněk VYDRA
Z deníku rozzlobeného muže (Lev Tichomirov a první ruská revoluce)
[From Diary of an Angry Man (Lev Tikhomirov and the First Russian Revolution]
s. 237-250

Petr PROKŠ
Aféra generála O.- Limana von Sanders ve vztazích carského Ruska a císařského Německa (listopad 1913 – leden 1914)
[Affair of General O. Liman von Sanders in Relations between Czarist Russia and Imperial Germany (November 1913 – January 1914)]
s. 251-258

Ľubica HARBUĽOVÁ
Prejavy autonomizmu na Sibiři roku 1917
[Manifestations of Autonomy Efforts in Siberia in 1917]
s. 259-271

Václav VEBER
Stalinova cesta k moci
[Stalin’s Path to Power]
s. 273-284

Tradice české balkanistiky a minulost zemí Balkánu
[The Tradition of Czech Balkan Studies and the History]

Vladislav ŠŤASTNÝ
Z tradic české historické balkanistiky
[From the Tradition of the Czech Studies of the History of the Balkans]
s. 287-296

Lubomíra HAVLÍKOVÁ
Polozapomenutý český historik střední a jihovýchodní Evropy František Hýbl
[Semi-forgotten Czech Historian of Central and South-eastern Europe František Hýbl]
s. 297-310

František ŠÍSTEK
„Strhnutí romantické roušky“. Černá Hora a její politická scéna očima časopisu Slovanský přehled, 1898 – 1914
[“Tearing the Romantic Curtain Down“: Montenegro and its Political Scene in the Eyes of the Slovanský přehled (The Slavonic Review), 1898–1914]
s. 311-329

Miroslav KOUBA
Plán Berlín – Bagdád a jihovýchodní Evropa v politických orientalismech
[The Berlin – Bagdad Plan and South-eastern Europe in Political Orientalism]
s. 331-339

Tomáš CHROBÁK
André Mazon-intelektuál ve válce
André Mazon – An Intellectual at War]
s. 341-350

Václav ŠTÉPÁNEK
Zrušení kosovské autonomie: Zásadní mezník na cestě k nezávislosti Kosova
[Kosovo Autonomy Abolishment: Principal Turning Point of Kosovo Independence]
s. 351-361