Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

SLOVANSKÉ HISTORICKÉ STUDIE
č. 31

Obsah/Contents


I. ÚVODEM [INTRODUCTION]

Miroslav TEJCHMAN, Ladislav HLADKÝ
Vzpomínka na PhDr. Pavla Hradečného, CSc.
s. 7-10

Kristina REXOVÁ, Petr STEHLÍK
Bibliografie odborných prací Pavla Hradečného.
s. 11-13

I. STUDIE [STUDIES]

Lubomíra HAVLÍKOVÁ
Ve službách československé vědy. (Přínos ruské emigrace k rozvoji pražské byzantologie a medievistické balkanistiky).
s. 17-47

Jaromír MACH
Aleksandr Aleksandrovič Kizevetter a jeho pražské období.
s. 49-99

Václav ŠTĚPÁNEK
Srbské snahy o revizi principů jugoslávské ústavy z roku 1974. (Od konce šedesátých let 20. století do 8. zasedání Ústředního výboru Svazu komunistů Srbska v září 1987).
s. 101-136

II. MATERIÁLY [MATERIALS]

Jan RYCHLÍK
Československo a změny ve východní Evropě na prahu událostí roku 1989.
s. 137-214