Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

SLOVANSKÉ HISTORICKÉ STUDIE
č. 30

Obsah/Contents

I. STUDIE [STUDIES]

Marek PŘÍHODA
Juraj Križanić v Rusku.
s. 9-58

Radomír VLČEK
Slovanství, panslavismus a rusofilství při formování moderního českého národa.
s. 59-109

Ladislav HLADKÝ
Slovinci a habsburská monarchie (1848-1918).
s. 111-163

II. MATERIÁLY [MATERIALS]

Jan RYCHLÍK - Thomas D. MARZIK
R. W. Seton Watson a Bulhaři, 1912-1919. (Příspěvek ke vztahům Velké Británie a Bulharska v letech 1912-1919).
s. 167-226