Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

SLOVANSKÉ HISTORICKÉ STUDIE
č. 29

Obsah/Contents


I. STUDIE [STUDIES]

Zoja Sergejevna Něnaševa
The Beginnings of the Czechs´ emigration to Russia in the mid of the 19th century
s. 7-38

Eva IRMANOVÁ
Priority maďarské zahraniční politiky po roce 1989 [The Preferences of Hungarian Foreign Policy After 1989].
s. 39-121

Ondřej VOJTĚCHOVSKÝ
Formování jugoslávské informbyrovské emigrace v Československu [The Forming of the Yugoslav Cominformist Emigration Group in Czechoslovakia].
s. 123-211

II. MATERIÁLY [MATERIALS]

Ladislav HLADKÝ - Tomáš CHROBÁK - Jan PELIKÁN
Emigrace Svetozara Pribičeviće v Československu. 2. část - Edice archivních dokumentů z let 1932-1936 [The emigration of Svetozar Pribičević in Czechoslovakia. 2nd part - Edition of archive documents from 1932-1936].
s. 215-287