Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

SLOVANSKÉ HISTORICKÉ STUDIE
č. 28

Obsah/Contents


I. STUDIE [STUDIES]

Emil VORÁČEK
Prameny a historiografie k eurasijství [Archive Sources and Historiography Concerning Euroasian Thought].
s. 5-27

Jan RYCHLÍK
Česko-slovenské vztahy v letech 1970-1989 [Czecho-Slovak Relations in 1970-1989].
s. 29-68

Jan ŠÍR
Jaderné zbraně v nezávislé Ukrajině (1991-1994) [Nuclear Arms in Independent Ukraine (1991-1994)].
s. 69-138

II. MATERIÁLY [MATERIALS]

Ladislav HLADKÝ - Tomáš CHROBÁK - Jan PELIKÁN
Emigrace Svetozara Pribičeviće v Československu. Edice českých archivních dokumentů z let 1929-1932 [Svetozar Pribičević and His Emigration Stay in Czechoslovakia. A Collection of the Czech Archive Sources from 1929-1932].
s. 141-242