Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Slovanské historické studie

Recenzované periodikum vědeckých studií, věnované dějinám střední, východní a jihovýchodní Evropy, se zvláštním zřetelem k dějinám slavistiky a mezislovanských vztahů, bylo založeno v roce 1955. Cílem je prezentovat problémy v širokých mezinárodněpolitických a kulturních souvislostech a zároveň upozorňovat na tematické a metodologické posuny v evropské i světové historiografii. Statě jsou publikovány v češtině, slovenštině a hlavních světových jazycích, vždy mají abstrakt v angličtině. Slovanské historické studie vycházejí jednou za rok. Jsou otevřeny širšímu okruhu našich i zahraničních autorů.


Důležité upozornění:
Historický ústav AV ČR, v. v. i., se v roce 2010 rozhodl, že ukončí vydávání Slovanských historických studií jako samostatného periodika a že sloučí tuto historickou ročenku s tematicky blízkým Slovanským přehledem do jednoho časopiseckého titulu. Slovanské historické studie budou napříště vycházet v závěru roku jako 5. číslo Slovanského přehledu. (Možnost publikování původních, komplexněji zpracovaných odborných pojednání o dějinách střední, východní a jihovýchodní Evropy v rozsahu 50–100 normostran zůstává nadále zachována!) Nová praxe má umožnit efektivněji propojit okruh přispěvatelů i čtenářů obou doposud samostatně vydávaných periodik, usnadnit bezprostřední konfrontaci badatelských výsledků a zároveň zachovat vysokou odbornou úroveň, tematickou pestrost i formální variabilitu publikovaných statí.

Podrobnější informace o časopise Slovanský přehled, včetně pokynů pro přispěvatele zde.


Obsah/Contects:

číslo 28, číslo 29, číslo 30, číslo 31, mimořádné číslo, číslo 32, číslo 33, číslo 34,


Čísla v elektronické podobě ZDE