Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

MODERNÍ DĚJINY
č. 13/2005


OBSAH
STUDIE - STUDIES

Jiří LACH
The Idea of International Cooperation in Historical Sciences since the World War One, s. 5-27

Petr KOPÁČEK
Politické působení Karla Práška letech 1900-1918. (The political activities of Karel Prášek in 1901-1918), s. 29-119

Andrej TÓTH
Tzv. "odborářský" kabinet Gyuly Peidla v Maďarsku a politika Nejvyšší rady pařížské mírové konference (srpen 1919). (Gyula Peidl's "Trade Union" Cabinet in Hungary and the policy pursued by the Supreme Council of the Paris Peace Conference /August 1919/), s. 121-179

Jiří DVOŘÁK
"Počátek velkého díla" - Z dějin československého regionalismu. (The "beginning of a great job": From the history of Czechoslovak regionalism), s. 181-233

Michal PEHR
Mnichovská tragédie očima prostých lidí. Co psali občané prezidentu republiky na podzim 1938. (The Munich catastrophe in the eyes of common people. What citizens wrote to the Czechoslovak President in autumn 1938), s. 235-243

Zdeněk DOSKOČIL
Zahraniční a domácí ohlasy na volbu Gustáva Husáka prvním tajemníkem ÚV KSČ v dubnu 1969. (Foreign and domestic reactions to the election of Gustáv Husák to the position of First Secretary of the Communist Party of Czechoslovakia in April 1969), s. 245-291


VĚDECKÝ SEMINÁŘ K 60. VÝROČÍ BOJŮ V KARPATSKO-DUKELSKÉ OPERACI
SCIENTIFIC SEMINAR ON THE 60TH ANNIVERSARY OF THE START OF THE DUKLA PASS OPERATION IN THE CARPATHIAN MOUNTAINS


Úvodem, s. 293

Jan NĚMEČEK
Československá vláda a nasazení československých jednotek na Dukle. (The Attitude of Czechoslovak government to the deployment of units in the Dukla Pass), s. 295-302

Josef ŽIKEŠ
Projekt zpracování databáze padlých československých občanů a krajanů v československých vojenských jednotkách v zahraničí a ve spojeneckých armádách. (The database project of Czechoslovak citizen and compatriots who served and died as soldiers of Czechoslovak military units abroad or of Allied armies), s. 303-307

Jozef BYSTRICKÝ
Niekoľko poznámok k najnovšej historiografii Karpatsko-duklianskej operácie. (Some annotations at the recent historiography of the Dukla Pass Operation), s. 309-332

Jiří FRIEDL
Polské aspekty Karpatsko-dukelské operace. (The Polish Aspekt of the Dukla Pass Operation), s. 333-340

Zdenko MARŠÁLEK
Některé vojenské aspekty formování a organizace 1. československého armádního sboru v SSSR. (Some military aspects of the formation and organisation of the 1st Czechoslovak Army Corps in the USSR), s. 341-359

Zlatica ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ
Karpatsko-duklianska operácia v povedomí československej a českej spoločnosti po roku 1989. (The Dukla Pass Operation in the awareness of Czechoslovak and Czech Society after 1989), s. 361-369