Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

MODERNÍ DĚJINY
č. 12/2004


OBSAH


STUDIE - STUDIES

Rudolf JAVORSKI
Konfession und Nation in Ostmitteleuropa im langen 19. Jahrhundert. (Confessions and nations in Eastern and Central Europe in the long 19th century), s. 5-20

Jindřich DEJMEK
Od univerzitní habilitace do protihabsburského revolučního hnutí: Edvard Beneš a jeho politická aktivita od léta 1913 do ledna 1915. (From university habilitation to anti-Habsburg revolutionary movement: Edvard Beneš and his political activities from summer 1913 to January 1915), s. 21-48

Andrej TÓTH
Úsilí opozičního křídla sociálních demokratů za Maďarské republiky rad sesadit "sovětský kabinet" (1919). (Efforts of the social democratic opposition fraction during the "Soviet Republic of Hungary" aimed at overthrowing the cabinet /1919/), s. 49-124

Ondřej HOUSKA
Edvard Beneš a plán zavedení preferenčních cel mezi Československem a Rakouskem v roce 1925. (Edvard Beneš and the plan of introducing preferential duties between Czechoslovakia and Austria in 1925), s. 125-152

Radosław ŻURAWSKI vel GRAJEWSKI
Sprawa utworzenia komitetu czechosłowackiego w parlamencie brytyjskim. (The problem of Czechoslovak Committee in the British House of Commons), s. 153-172


BIOGRAFIE - BIOGRAFIES

Zdeněk HAZDRA
Zdeněk hrabě Bořek Dohalský z Dohalic - osud jednoho šlechtice (1900-1945). (Zdeněk Count Bořek Dohalský z Dohalic - the life of an aristocrat /1900-1945/), s. 173-212

Jiří LACH
Životní osudy Josefa Borovičky (1885-1971). (Josef Borovička's life /1885-1971/), s. 213-246

Stanley B. WINTERS
Unexpected burdens: Otakar Odložilík's second emigration to America. On the 30th anniversary of his death in 1973, s. 247-273

Jindřich DEJMEK
Za Jaroslavem Valentou (1930-2004), s. 275-278


RECENZE - REVIEWS

Zamyšlení nad první syntézou novodobých dějin Moravy. (Reflection on the first synthesis of Moravia´s modern history).
(Josef Harna)
s. 279-284

Jaroslav FOLTA a kol.
Studie o technice v českých zemích 1945-1992. (Treatise on technology in Bohemia and Moravia 1945-1992).
(Ivo Kraus)
s. 285-289