Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

MODERNÍ DĚJINY
č. 11/2003

OBSAH

STUDIE

Jindřich Dejmek
Učňovská a vandrovní léta Edvarda Beneše (1904-1913)

David Borek
Židovské strany v politickém systému Československa 1918-1938

Andrej Tóth
Obnovení ústavnosti a prozatímní uspořádání výkonu pravomoci hlavy státu v Maďarsku (1920)

Pavel Marek
Zápas o model živnostenské samosprávy v letech 1945-1948

DOKUMENTY

Jindřich Dejmek
Z nevydaných filozoficko-politických studií Edvarda Beneše


RECENZE


Josef Harna
Tři typy biografií politických osobností

Petr Prokš
Jan Wanner, Spojené státy a evropská válka 1939-1945. Díl I-III