Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

MODERNÍ DĚJINY
č. 10/2002


OBSAH

STUDIE

Šárka Lellková
Vztahy Rakousko-Uherska a Velké Británie (1876-1880)

Andrej Tóth
První bilaterální jednání mezi Československem a Maďarskem (1921) II. - Mariánské Lázně

Petr Prokš
Politické představy spojeneckých velmocí o sférách vlivu a poválečném uspořádání Evropy (1939-1945)

Soňa Gabzdilová
Nemecká menšina na Slovensku koncom druhej svetovej vojny

Michal Pehr
Československá strana lidová 1945-1946

Pavel Marek
K periodizaci vývoje živnostenského hnutí v letech 1945-1960


DOKUMENTY

Martin Kučera
Z odkazu historika Karla Kazbundy

Jindřich Dejmek
Z telefonických rozhovorů prezidenta Edvarda Beneše s československými vyslanci v Londýně a Paříži v září 1938

Jan Kuklík - Jan Němeček
Osuský a Beneš po Mnichově. K nepublikované části pamětí vyslance Štefana Osuského


KRONIKA

Vzpomínka na jedno jubileum: 70. let Vlastislava Laciny

Sedmdesátiny Lubomíra Slezáka

Za Josefem Hanzalem