Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

MEDIAEVALIA  HISTORICA  BOHEMICA
roč. 13, č. 2,  2010


OBSAH


David KALHOUS
Od Libice ke Kolínu. Dějiny jedné oblasti do husitství (část I.),
s. 7-58

From Libice to Kolin. The history of one region until the Hussite Movement (Part I): The author contemplates about the power structure of a fairly small territory delimited with Libice in the north, Kolin in the south, Pňov in the west and Ohař in the east during the pre-Hussite era using almost all available sources. The first volume of a large study focuses on monastery demesnes, not only their scope and changes, but namely their role within the power networks in the region in interaction with the town of Kolin, with the gentry and serfs. The fact that the research covered a period from the 10th till the early 15th centuries made it possible to see certain dynamics in the formation of this region in spite of the lack of sources.
Key words: Middle Ages, Libice, Kolin, monasteries, gentry, history of power, social controle and communication, peasantry.


Zdeněk VAŠEK
Zbožná nadání šlechty v první polovině 14. století a možnosti jejich srovnání, s. 59-84

The pious donations of the nobility in the 1st half of the 14th century and the possibilities of their comparison: The article deals with the phenomenon of pious donations to the Church during the Middle Ages. The main portion of the text analyses and attempts to classify pious gifts donated by Bohemian nobility in the 1st half of the 14th century. The purpose was to describe the social and religious purpose of donations. For the sake of better comparison in a broader scope, donations of the nobility from Upper Austria between 1310–1320 were assessed in the same way and were compared with the environment of the Bohemian lands.
Key words: Nobility Church, donations for church, Czech lands, piety, 1310-1346, Upper Austria.


Dominik BUDSKÝ
Mikuláš Puchník. Biografie autora díla Processus iudiciarius secundum stilum Pragensem, s. 85-106

Nicholas Puchnik. Biography of the author of the treatise Processus iudiciarius secundum stilum Pragensem: This study is the biography of Nicolaus Puchnik (†1402), general vicar of The Prague archbishopric. The author speaks on the topic of life of Puchnik and his activities at The University of Prague as professor of canon law, his occupation in the office of general vicar and beneficial agenda. High concern is focused on important turning-points in Puchnik’s life e.g. controversies between archbishop John of Jenstejn (and his general vicars Puchnik and future saint John of Pomuk) on one side and emperor Wenceslas IV. on the other side, which had fatal ending for John of Pomuk.
Key words: biography, procedural canon law, Prague, Nicolaus Puchnik, emperor Wenceslas IV., Processus iudiciarius secundum stilum Pragensem.I.  S t u d i e

David Kalhous, Od Libice ke Kolínu. Dějiny jedné oblasti do husitství (část I.), s. 7
From Libice to Kolín. The history of one region until the Hussite Movement (Part I)

Zdeněk Vašek, Zbožná nadání šlechty v první polovině 14. století a možnosti jejich srovnání, s. 59
The pious donations of the nobility in the 1st half of the 14th century and the possibilities of their comparison

Dominik Budský, Mikuláš Puchník. Biografie autora díla Processus iudiciarius secundum stilum Pragensem, s. 85
Nicholas Puchnik. Biography of the author of the treatise Processus iudiciarius secundum stilum Pragensem


II. Názory a diskuse

Martin Nejedlý, O nových směrech medievistického bádání ve Francii, o zdrojích francouzské inspirace a o každoroční proměně výkladních skříní, s. 109


III. Literatura

Beata WOJCIECHOWSKA, Ekskomunika w Polsce średniowiecznej. Normy i funkcjonowanie, Kielce 2010 (Hana Pátková), s. 169

Jiří JÁNSKÝ, Hroznatovci a páni z Gutštejna, Domažlice 2009 (Robert Šimůnek), s. 170

Středověká města na Moravě a v sousedních zemích, Petr Futák – Miroslav Plaček – Marek Vařeka (edd.), Ostrava 2009 (Jitka Cíhová), s. 175

Chrám Svatého Ducha a královna Eliška Rejčka v Hradci Králové 1308–2008: historická tradice v dějinách města, od chrámu ke katedrále: sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 15. a 16. října 2008 v Hradci Králové, Jiří Štěpán (ed.), Ústí nad Orlicí 2009 (Jana Vítová), s. 177

Jan z Gelnhausenu. Příručka práva městského (Manipulus vel directo¬rium iuris civilis), Miroslav Flodr (ed.), Brno 2008 (Lenka Malárová), s. 178

Magistri Hieronymi de Praga Quaestiones, polemica, epistulae, František Šmahel – Gabriel Silagi (edd.), Magistri Iohannis Hus Opera omnia. Tomus XXVIIA – Supplementum I (= Corpus christianorum, Continuatio mediaevalis 222), Turnhout 2010 (Jana Zachová), s. 180


IV. Kronika

Zemřela Anežka Vidmanová (22. 10. 1929 Mladá Boleslav – 25. 7. 2010 Praha) (Božena Kopičková), s. 185

Gunther-Sympozium (9. – 10. říjen 2010, Rinchnach) (Jan Lhoták), s. 188


Soupis použitých zkratek, s. 191

Autoři studií, s. 193

Redakční pokyny autorům, s. 195