Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

HOSPODÁŘSKÉ DĚJINY/
ECONOMIC HISTORY
Č. 26/2, 2011O B S A H

I .   –   Studie

Radek Lipovski
Vybrané právní aspekty pozůstalostní agendy v „době postosvícenské“ (1789/1790–1848)
123-153

Michaela Závodná
Městská kolejová doprava v rakouském železničním zákonodárství do roku 1914 na příkladu Brna, Ostravy a Olomouce
154-173

Jaromír Patočka
Hospodářská situace majetkových komplexů šlechtických rodů Waldstein-Wartenberg, Lobkowicz, Fürstenberg a Schönborn na počátku 20. století
174-210


I I . – Materiály, diskuse
III. - Literatura

Průkopnická monografie o dosud málo prozkoumané oblasti terciérní sféry
(Zdeněk Jindra)
211-213

IV.  – Kronika
 
Město jako referenční rámec úvah o různých dimenzích Baťova podnikatelského projektu. Zpráva z konference Tovární Města Baťova koncernu. Praha 24. – 25. 3. 2011
(Antonie Doležalová)
214-219

Zemřel Zdeněk Kárník 
(Jakub Rákosník)
220-221