Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

HOSPODÁŘSKÉ DĚJINY/   
ECONOMIC HISTORY
 č. 25/2, 2010

ISSN 0231-7540 


O B S A H


STUDIE


Zdeněk Jindra
Existenční krize a sanace Záložního úvěrního ústavu v Hradci Králové v letech první světové války (Dokončení z předchozího dílu)  
s. 125

Antonie Doležalová
Příběh úředníka  
s. 149

Martin Marek
Strategie Baťova koncernu v letech 1938–1939  
s. 167

MATERIÁLY


Jiří Woitsch
Problematika dějin lesa a lesnictví – variabilita přístupů a současné hlavní badatelské směry  
s. 199

LITERATURA


Zásadní metodologická práce z oblasti hospodářských a sociálních dějin. 
Myška, Milan: Problémy a metody hospodářských dějin. Metodické problémy studia dějin sekundárního sektoru, Ostrava 2010
(Zdeněk Jindra)  
s. 228

Široce pojatá monografie o vývozu do Číny
Skřivan, Aleš ml.: Československý vývoz do Číny 1918–1992, Praha 2009
(Václav Průcha)  
s. 231

Inspirativní pohled na sociální problematiku meziválečného Československa
(Jan Hájek) 
s. 236