Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

HOSPODÁŘSKE DĚJINY/
ECONOMIC HISTORY
č. 25/1, 2010, 118 s.
ISSN 0231-7540

OBSAH

STUDIE


Jan Socha
Reflexe luxusu a blahobytu v českém ekonomickém myšlení na příkladu děl F. L. Chleborada
a F. L. Riegera
s. 9

Zdeněk Jindra
Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové na pokraji úpadku
s. 39

Ladislav Tajovský
New Deal na pozadí předrooseveltovského vývoje hospodářské politiky
s. 57


MATERIÁLY


Antonie Doležalová
Blahobyt, luxus ….a štěstí v ekonomickém myšlení 2. poloviny 19. století
s. 71


LITERATURA


Banka jako zrcadlo dějin
Roman Holec – Ľudovít Hallon, Tatra banka v zrkadle dejín. Bratislava 2007
(Antonie Doležalová)
s. 89


KRONIKA


XV. světový kongres hospodářských historiků v Utrechtu očima „statistiky“
(Aleš Zářický)
s. 97

Utrecht hostil hospodářské historiky (XVth World Economic History Congress, Utrecht, Nizozemí, 3. – 7. 8. 2009)
(Antonie Doležalová)
s. 99

XV. Světový kongres hospodářských dějin (3. až 7. srpna 2009)
(Milan Hlavačka)
s. 103

Ad Informační bulletin SHSD 2010
(Jana Englová)
s. 109

Agrární strana a její zájmové, družstevní a peněžní organizace
(Lubomír Slezák)
s. 111