Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

HOSPODÁŘSKE DĚJINY
č. 24/2009OBSAHSTUDIELadislav Hladký
Tkalcovský cech v Polici nad Metují v 16.-18. stol.
s. 9-24

Jiří Ryant
Nouzové peněžní poukázky v Českých zemích v létech 1848-1850
(Příspěvek k ekonomické charakteristice)
s. 25-48

Zdeněk Jindra
Proces koncentrace bankovního kapitálu v Předlitavsku, zvláště
v českých zemích do r. 1914
s. 49-110

Kateřina Pánková
Ochranná známka - nástroj konkurenčního boje plzeňských pivovarů
na přelomu devatenáctého a dvacátého století
s. 111-134

Jan Štemberk
K vývoji a činnosti společenstva pražských autodrožkařů
s. 135-148

Roman Vondra
Hospodaření elektrických podniků hl. m. Prahy a MHD v letech 1918-1939
s. 149-174


MATERIÁLYKarel Řeháček
"Nepřátelský" živnostenský a průmyslový majetek po roce 1945
Příspěvek k jeho osudům
s. 175-220


LITERATURAHistoriografie moderních hospodářských dějin českých zemí
koncem 20. a na počátku 21. století
(Vlastislav Lacina - Jan Hájek - Lubomír Slezák)
s. 221-246

Jubilejní sborník "Prager WISOHIM - Prague ESHP" k patnáctému
výročí Ústavu hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty
univerzity Karlovy v Praze
(Jan Čižinský)
s. 247-252

Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska, II. sv.
K vyd. připr. Milan Myška a kol., Ostrava 2008
(Zdeněk Jindra)
s. 253-255

Jiří Dvořák, K historii schwarzenberských tuhových dolů
v Černé v Pošumaví (Schwarzbach), Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích, České Budějovice 2006/2007
(Ivan Jakubec)
s. 258-269

Jiří Pavlík, Václav František Červený (Doba, život, dílo), Praha 2006
(Ladislav Hladký)
s. 260-262

Václav Jirásek, O dolování černého uhlí v markoušovicko-svatoňovické
oblasti na Jestřebích horách, Malé Svatoňovice 2006
(Ladislav Hladký)
s. 263-266


KRONIKA


Prof. PhDr. Jan Janák, CSc. (18. 6. 1932 Brno-14. 8. 2008 Brno)
(Bohumír Smutný)
s. 267