Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

HOSPODÁŘSKÉ DĚJINY
č. 23/2004


OBSAH

STUDIE

Tomáš Jiránek
Česko-německé vztahy v obchodní a živnostenské komoře v Plzni (1850-1914)

Jan Štemberk
K vývoji peněžnictví na Brandýsku v období 1850-1918

Barbora Hoffmannová
Český katolický tisk v Čechách a jeho úloha při propagaci českého křesťanského podniku na přelomu 19. a 20. století

Aleš Nováček
Postoj sociální demokracie k problematice pozemkové reformy v období 1. světové války

Antonie Doležalová
Měnová politika jako výsledek velkých ambicí

Lubomír Vebr ml.
Vznik a vývoj zemědělské fakulty v Děčíně-Libverdě v letech 1918-1938 (IV. zemědělské oddělení při Deutsche technische Hochschule v Praze)


MATERIÁLY

Pavla Vošahlíková
Česká reklama druhé poloviny 19. století ve službách národu

Jiří Štaif
Dvě reprezentace české podnikatelské elity před r.1918: Národní album J. R. Vilímka a Národohospodářský ústav při ČAV

Vlastislav Lacina
Změny v postavení středoevropských ekonomických elit po prvé světové válce (Hospodářské a nacionální aspekty nostrifikace průmyslových podniků)


LITERATURA

Sociálně ekonomická tématika v dějinách vojenství 15. -19. století
J. Láník

Úctyhodné dílo z dějin techniky druhé poloviny 20. století
J. Harna


KRONIKA

K úmrtí Jaroslava Pátka