Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

HOSPODÁŘSKÉ DĚJINY
č. 22/1999


OBSAH

STUDIE

Michal Wanner
K problematice euroasijského obchodu 1714-1743

Stanislav Loukota
Peněžnictví v Plzni od počátků do r. 1918

Vladimír Kristen
Příspěvek k problematice vzniku Městské spořitelny Pražské

Jan Hájek
Bankovnictví v českých zemích v 50. a 60. letech 19. století

Jiří Novotný - Jiří Šouša
Geneze a počátky Agrární banky do 1. světové války

Vlastislav Lacina
Česká eskomptní banka a úvěrní ústav v hospodářství meziválečné republiky a za okupace (1918-1945)

Jana Pitlíková
Zahraniční obchod Sovětského svazu na přelomu 20. a 30. let


MATERIÁLY

Jiří Jurok
Regionální vývoj majetkové a sociální struktury na Moravě v letech 1516-1619


LITERATURA

Práce z hospodářských dějin Nizozemska
A.Šubrtová

Nová publikace o dějinách východočeských cukrovarů
F. Dudek

Další svazek sborníku Historická demografie
J. Brabencová


KRONIKA

Za Jaroslavem Puršem (1922-1997)

Pamiatke profesora Jozefa Faltusa

K úmrtí profesora Arnošta Klímy