Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

HISTORICKÁ GEOGRAFIE
36/2 (2010)
ISSN 0323-0988 s. 175-348

OBSAHSTUDIE


Zdeněk BERAN
Vývoj pozemkové držby rodu pánů z Michalovic. Historické, sociální a geografické souvislosti

Jitka MAREČKOVÁ
Soubor rukopisných map plzeňského panství v období raabizace koncem 18. století

Eva SEMOTANOVÁ
Prostor města a jeho fázový růst v českých zemích od konce 19. století

Jiří DVOŘÁK – Jan KUBEŠ
Vývoj průmyslu na území Českých Budějovic od počátku 19. století do 80. let 20. století

Pavol PAPČO
Permanentné výmole – príklad prieniku historických a geomorfologických vied

Hana STAŇKOVÁ – Pavel ČERNOTA
Ottova souřadnicová soustava v Ostravsko-Karvinském revíru


RECENZE A ZPRÁVY


Dějiny východních Čech v pravěku a středověku (do roku 1526), editor Ondřej Felcman, vedoucí autorského kolektivu František Musil, Praha 2009 (Robert Šimůnek)

Juraj ŽUDEL, Osídlenie Slovenska v neskorom stredoveku, Bratislava 2010 (Pavol Maliniak)

Pavol MALINIAK, Človek a krajina Zvolenskej kotliny v stredoveku, Banská Bystrica 2009 (Robert Šimůnek)

Eva CHODĚJOVSKÁ – Milan KUDYN, Čeněk Musil: Regulační plán města Jičína z roku 1935, Praha 2009 (Petr Domanický)

Městské zásahy Praha 2010 – výstava projektů, které navrhují změnit konkrétní místa v Praze k lepšímu (Eva Chodějovská)

Mapový portál projektu Historický atlas měst České republiky (Eva Semotanová)