Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

HISTORICKÁ GEOGRAFIE
Historical Geography
42/2 (2016)OBSAH


STUDIE

Alena MATUŠKOVÁ – Radek VANDRA
Zaniklé obce v Brdech. Modelová studie obce Padrť
Abandoned villages in Brdy. Padrť village as a model study

Jitka MOČIČKOVÁ
Historický atlas revolučního hnutí – historickokartografické dílo jako ná-stroj politické propagandy v Československu 50. let 20. století
Historical Atlas of the Revolutionary Movement – historical cartographic works as tools of political propaganda in 1950s Czechoslovakia


RECENZE A ZPRÁVY

Aleš VALENTA, Grauparova mapa velkostatku Jilemnice. Doba a okol-nosti vzniku, otázka autorství, analýza obsahu, Vrchlabí 2016 (Michal Severa)

Michal BUREŠ, Vesnice zaniklé po roce 1945 a kulturní krajina Novo-hradských hor, Plzeň 2015 (Václav Matoušek)