Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

HISTORICKÁ GEOGRAFIE
Historical Geography
42/1 (2016)OBSAH


STUDIE


Martin ŽEMLIČKA
Hiob Magdeburg a výpovědní hodnota jeho mapy Durynska a Míšeňska pro sídelně historické souvislosti v Krušných horách a jejich podhůří. Residua středověkých situací v počátcích saské kartografie
Hiob Magdeburg and the evidential value of his map of Thuringia and Meissen for historic settlement context in the Ore Mountains and foothills. Remnants of mediaeval conditions in early Saxon cartography

Martin DOHNAL
Pomístní jména, jejich stabilita a vztah k historii krajiny. Na příkladu Bernartic u Milevska
Local names, their stability and relation to history of landscape. A case study of the village of Bernartice near the city of Milevsko

Wilfried HELLER
Lipnice – a Historic-Geographic Portrait of a Vanished Village of Cheb Region (Bohemia)
Littmitz – ein historisch-geographisches Porträt eines verschwundenen Dorfes im Egerland (Böhmen)RECENZE A ZPRÁVY


Eva CHODĚJOVSKÁ – Eva SEMOTANOVÁ – Robert ŠIMŮNEK
Historické krajiny Čech. Třeboňsko – Broumovsko – Praha, Praha 2015
Markéta Šantrůčková

Eva SEMOTANOVÁ a kolektiv, Praha. Ottův historický atlas, Praha 2016
Jiří Kupka


Obsah

Historická 130 geografie 42/1 (2016)
Eva SEMOTANOVÁ – Tomáš BURDA – Ryszard GŁADKIEWICZ – Pavel CHROMÝ – Zdeněk KUČERA – Jarosław MALICKI – Jiří MARTÍNEK – Petr OSOBA, Kladsko. Historickogeografický lexikon, Praha 2015
Tomáš Grim

Jana MATÚŠOVÁ, Německá vlastní jména v češtině, Praha 2015
Robert Šimůnek

Pavel HRONČEK, Environmental history of the landscape. Case study of Brusno, Banská Bystrica 2014
Peter Chrastina