Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

HISTORICKÁ GEOGRAFIE
Historical Geography
41/2 (2015)OBSAH


STUDIE

Magdaléna SADRAVETZOVÁ
Nástin středověké a novověké kolonizace Vimperska
The Outline of Medieval and Postmedieval Colonization of Vimperk Region

Ondřej HUDEČEK
Protipovodňové instrukce a jiná opatření orgánů veřejné moci proti povodním  v Praze na sklonku 18. století
Flood Instructions and Other Prague Flood Control Measures Issued by Public Administrative Bodies in the Late 18th Century

Jindřich FRAJER – Jan KOPP
Projekt profesora Antonína Smrčka na vybudování vodní cesty Praha – Regensburg
Professor Antonín Smrček’s Project of the Prague-Regensburg Water Canal


RECENZE A ZPRÁVY

Historický atlas měst České republiky, sv. č. 26 – Most, red. Robert Šimůnek, Praha 2014 (Tomáš Grim)

Aleš NOVÁČEK, Dualita Evropy: historickogeografická analýza, Praha 2012 (Jiří Dvořák)