Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

HISTORICKÁ GEOGRAFIE
41/1 (2015)OBSAH


STUDIE

Jan ŠPERK
Hlavní pohledové vazby v krajinářské kompozici Františka Josefa Šlika
The main visual lines in landscape composition of František Josef Šlik

Martina TŮMOVÁ
Mapy colloredo-mansfeldského panství Opočno z let 1749–1880
Maps of the Colloredo-Mansfeld estate Opočno between 1749–1880

Václav MATOUŠEK
Vzorné letovisko Hradištko. Vznik a prvé desetiletí meziválečného letoviska na soutoku Vltavy a Sázavy
Model resort Hradištko. The origin and the first decade of an interwar resort at the confluence of Vltava and Sázava Rivers


RECENZE A ZPRÁVY


Tomáš KLIMEK, Krajiny českého středověku, Praha 2014 (Josef Žemlička)

Markéta ŠANTRŮČKOVÁ, Krajinářská tvorba Jana Rudolfa Černína. Vznik a vývoj parků v Krásném Dvoře, Jemčině, Petrohradě a Chudenicích, Praha 2014 (Eva Semotanová)

Aleš VYSKOČIL, Brno III. Průmyslové město, Praha – Litomyšl 2014   88 (Simona a Zbyněk Svitákovi)

Dana FIALOVÁ – Michaela STEYEROVÁ – Eva SEMOTANOVÁ, Vltavské ostrovy v Praze, Praha 2014 (Tomáš Burda)

Radoslava SCHMELZOVÁ – Dagmar ŠUBRTOVÁ – Radek MIKULÁŠ, Současná umělecká díla v krajině. Průvodce, Praha 2014 (Eva Semotanová)

Martin BOLTIŽIAR – Peter CHRASTINA – Hilda KRAMÁREKOVÁ – Viliam LAUKO – Lucia ŠOLCOVÁ, Výskum krajiny v príkladových štúdiách, Nitra 2014 (Robert Šimůnek)

1. slovensko-česká historickogeografická konference. Krajina písmom a obrazom (Martina Tůmová)

11. historickogeografická konference. Krajiny snů. Nerealizované projekty od středověku do současnosti (Martina Tůmová)