Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

HISTORICKÁ GEOGRAFIE
40/2 (2014)OBSAH


STUDIE


František MUSIL
Význam farní sítě pro poznání historicko-geografické podoby regionu. Kostelecký děkanát v době předhusitské
The importance of parish network for understanding the historical and geo¬gra¬phical nature of the region. The Kostelec deanery in the pre-Hussite period

Robert ŠIMŮNEK – Filip ANTOŠ – Jan HAVRLANT
Třeboňsko na I. vojenském mapování
Třeboň Region in the First Military Survey

Richard ZMĚLÍK
Literární geografie: problém Máchových krajin
Literary geography: the problem of Mácha’s landscapes

Markéta ŠANTRŮČKOVÁ
Využití písemných a obrazových pramenů při studiu historických krajinných úprav na příkladu parku Lázeň v Chudenicích u Klatov
The use of written and visual sources in the study of historical designed landscapes on the example of the park Lázeň in Chudenice near Klatovy

Barbora HEJTMÁNKOVÁ – Jiří KUPKA
Rozbory panoramatického pohledu
Analyses of panoramic views

Peter SVOBODA – Ivana PŘIDALOVÁ – Martin OUŘEDNÍČEK
Ukazatele ekonomické struktury a mobility obyvatelstva ve sčítáních lidu
Indicators of economic structure and mobility in the population censuses


RECENZE A ZPRÁVY


Ivana TRPÁKOVÁ, Krajina ve světle starých pramenů, Praha 2013 (Robert Šimůnek)

Atlas ukrajinskych istoryčnych mist. Tom 1: Lviv, red. Myron Kapral, Kyjiv 2014 (Bohdan Zilynskyj)

Ladislav Zapletal (1924–1999) a jeho přínos historické kartografii. K 90. výročí narození a 15. výročí úmrtí (Lukáš F. Peluněk)

Kartografická konference ve Velkých Opatovicích (Lukáš F. Peluněk)