Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

HISTORICKÁ GEOGRAFIE
40/1 (2014)


OBSAH


STUDIE

Vilém WALTER
Rekonstrukční virtuální modely města Brna
Reconstruction virtual models of city Brno

Václav MATOUŠEK – Šárka KOUKALOVÁ – Marcela ŠÁŠINKOVÁ
Letní a celoročně obývané vily a villegiatury v okolí Prahy na konci 19. a v prvých desetiletích 20. století. Příspěvek k proměnám krajiny Čech v procesu modernizace české společnosti
Summer and all-year villas and villegiaturas in the vicinity of Prague at the end of the 19th century and the first decades of the 20th century. Contribution to the changing landscape in Bohemia as function of modernization of the Czech society

Tomáš BURDA – Zbyněk JANOUŠEK – Pavel CHROMÝ
Historické hranice v prostředí GIS: správní regiony v Česku 1920–2012
Historical borders in GIS: Administrative regions in Czechia, 1920–2012

Jana JÍCHOVÁ
Výzkum zločinu v Česku z pohledu geografie
Analysis of crime in Czechia from the point of view of geography


RECENZE A ZPRÁVY

Jan MARTÍNEK – Jiří ŠMERAL, Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu, Brno 2012 
(František Musil)

Ivanu Bičíkovi je sedmdesát. Skutečně?
(Jiří Martínek)