Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

HISTORICKÁ GEOGRAFIE
39/2 2013OBSAH


STUDIE

Jiří GLONEK – Michaela NOVOSADOVÁ
Portolánový atlas Joana Ricza Olivy z roku 1591 v Moravské zemské knihovně v Brně
Portolan Charts by Joan Riczo Oliva from 1591 in the Moravian Library in Brno

Keti LELO – Carlo M. TRAVAGLINI
Rome in the 18th century: a GIS application in the field of urban history
Roma nel diciottesimo secolo: un’applicazione GIS per la storia urbana

Daniel KOVÁŘ
Stará silnice z Českých Budějovic do Rakous, zvaná Cikánka
The Old Road from České Budějovice to Austria, called Cikánka

Martin DOHNAL
Svědectví písemných pramenů k otázce vyměřování velkých návsí na Rakovnicku
Archival Evidence for Origin of Large Green Villages in the Region of Rakovník

Jan PACINA – Kamil NOVÁK – Barbora HANDRYCHOVÁ
Metody pro rekonstrukci zaniklé krajiny
Methods for Reconstructing Destroyed Landscape

Marián ŽABENSKÝ
Štúdium krajiny v kontexte historického vývoja a jeho prínos pre kulturológiu (na príklade mesta Bojnice)
Study of Landscape in Context of Historical Development and its Contribution to Cultural Studies (Case of the City of Bojnice)


RECENZE A ZPRÁVY

Krajinná paměť jako dědictví venkova – proměny české kulturní krajiny v mentálním obraze jejích obyvatel
(Hana Vavrouchová)

Granice Śląska w interdyscyplinarnej perspektywie, red. Ryszard Gładkiewicz – Teresa Sołdra-Gwiżdż
– Marek S. Szczepański, Opole – Wrocław 2012
(Eva Semotanová)

Hana KÁBOVÁ, Josef Vítězslav Šimák. Jeho život a dílo se zvláštním zřetelem k historické vlastivědě,
České Budějovice – Pelhřimov 2013
(Eva Semotanová)

7th Conference of the European Society for Environmental History, 21.–24. srpna 2013, Mnichov
(Zbyněk Janoušek – Miroslav Šifta)