Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

HISTORICA
HISTORICAL SCIENCES IN THE CZECH REPUBLIC
SERIES NOVA 14 (2010)


TABLE OF CONTENTS


I. ARTICLES

Eva SEMOTANOVÁ
Das „Herrgottsländchen“. Die Glatzer Barocklandschaft in historisch-geographischen Zusammenhängen
pp. 7–43

Barbora KOCÁNOVÁ
Mediaeval Meteorology in the Czech Lands
pp. 45–57

Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ
Der Herrscherhof im Mittelalter. Struktur, Raum und Repräsentation
pp. 59–90

Zdeněk ŽALUD
Astrology, Particularly Court Astrology, in Bohemia in the Fourteenth and Fifteenth Centuries: A Survey
pp. 91–123

Josef GRULICH – Pavel MATLAS
The mentality of the rural population in the light of material culture (south Bohemia, seventeenth and eighteenth centuries)
pp. 125–178

Milan HLAVAČKA
On the Concept of 19th Century Liberal Civil Society in Bohemia: An Attempted Definition
pp. 179–191


II. REVIEW ARTICLE

Markéta MARKOVÁ
Grenzen und Grenzmarkierung in der mittelalterlichen Natur
pp. 195–203


III. BOOK REVIEWS

Petr Sommer – Dušan Třeštík – Josef Žemlička (eds.), Přemyslovci. Budování českého státu
[Die Přemysliden. Die Formierung des böhmischen Staates], Praha 2009 (Jaroslav Boubín)
pp. 207–209

Simona KOTLÁROVÁ, Páni z Rožmitálu [Die Herren von Rožmitál], České Budějovice 2008 (Robert Šimůnek)
pp. 209–214

Zemské desky krnovské I. (1403–1522) [Die Jägerndorfer Landtafeln I. (1403–1522)], Dalibor Prix (ed.), Opava 2008 (Karel Maráz)
pp. 214–216

Lukáš FASORA, Svobodný občan ve svobodné obci? Občanské elity a obecní samospráva města Brna 1851-1914 [A free citizen in a free community? Civic elites and local self-government of the city of Brno in 1851-1914], Brno 2007 (Pavel Cibulka)
pp. 216–218

Pavel KLADIWA – Andrea POKLUDOVÁ – Renata KAFKOVÁ, Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850-1914. II. díl, 1. Svazek, Muži z radnice [The splendors and miseries of local self-governments of Moravia and Silesia 1850-1914, Part II, Volume 1, City Hall Men] Ostrava 2008 (Pavel Cibulka)
pp. 218–220

Jaroslav VACULÍK, Češi v cizině 1850-1938 [Czechs abroad 1850-1938], Brno 2007 (Roman Baron)
pp. 221–223

Promarněná šance. Edice dokumentů k česko-německému vyrovnání před první světovou válkou. Korespondence a protokoly 1911-1912 [Wasted opportunity. An edition of documents concerning the Czech-German settlement before the First World War. Correspondence and protocols 1911-1912] Editors: Eva Drašarová, Roman Horký, Jiří Šouša, Luboš Velek, Praha/Prague 2008 (Pavel Cibulka)
pp. 223–225

Josef PETRÁŇ, Dvacáté století v Ouběnicích. Soumrak tradičního venkova [The twentieth century in the village of Ouběnice. The twilight of the traditional countryside], Praha/Prague 2009 (Pavel Cibulka)
pp. 225–228

Petr PITHART, Devětaosmdesátý. Vzpomínky a přemýšlení. Krédo [The ‘89. Memories and reflections. Credo], Praha/Prague 2009 (Milan Řepa)
pp. 228–229