Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Historica

Vydávání zastaveno od roku 2011.

Periodikum Historica  zveřejňující studie, recenze a podle potřeby souhrnnou kroniku vědeckého života vycházelo ve světových jazycích a reprezentovalo českou historiografii vůči zahraničí. Nová řada (Series Nova) vycházela od roku 1994 do roku 2010 a navázala na sborník Historica. Les sciences historiques en Tchécoslovaquie, vydávaný Historickým ústavem v letech 1959-1990. Posledním svazkem periodika je číslo 14 (2010). Historica vycházela jednou ročně s výjimkou let 2006-2007. Od svého počátku byla recenzovaným periodikem.

Vydavatel:
Historický ústav AV ČR, v. v. i. 
Published by the Institut of History, Prague

Adresa / Address:
Prosecká 76, 190 00  Praha 9-Prosek
Tel.: +420 225 443 247
E-mail: dolezal@hiu.cas.cz

Vedoucí redaktoři/Editors-in-chief:

Svatava Raková (Praha), Jiří Malíř (Brno)

Redakční kruh/Editorial Board:

Martina Grečenková, Jiří Mikulec, Jaroslav Pánek, Miloslav Polívka, Eva Semotanová, František Šmahel, Radomír Vlček (Historický ústav AV ČR)

Mezinárodní redakční rada/International Editorial Board:

Joachim Bahlcke (Stuttgart), Valerián Bystrický (Bratislava), Marie-Elisabeth Ducreux (Paris), Winfried Eberhard (Leipzig), Wojciech Iwańczak (Warszawa), John Martin Klassen (Langley), Marceli Kosman (Poznań), Alena Linhartová (Edinburgh), Georgij P. Meľnikov (Moskva), Karl Vocelka (Wien), Peter Vodopivec (Ljublana)

Výkonný redaktor/Managing Editor:

Pavel Cibulka (Brno) (Historický ústav AV ČR)
Eva Doležalová (Praha) (Historický ústav AV ČR)

Pokyny pro autory

Obsah:
číslo 9, číslo 10, číslo 11, číslo 12, číslo 13, číslo 14

Jednotlivá čísla lze objednat na adrese:
Historický ústav AV ČR, v. v. i., Prosecká 76, 190 00 Praha 9
tel.: +420 225 443 233; e-mail: j.kozohorska@hiu.cas.cz
Objednávky adresujte alespoň den před termínem vyzvednutí, zboží i dodací list Vám připravíme.