Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

FOLIA HISTORICA BOHEMICA
č. 19/1998


OBSAH


I. STUDIE

Petr Vorel
Vídeňský deník rytíře Dvoreckého z roku 1559
(Le journal viennois du chevalier Dvorecký de l'année 1559)
s. 7-36

Radu Mârza
Diplomatické vzťahy Valašska s Habsburgovcami na začiatku vlády Michala Chrabrého (1593-1598)
(The Diplomatic Relations of the Prague Habsburgs at the Beginning of Mihai Viteazul's Rule (1593-1598))
s. 37-57

Michaela Rossi Žáčková
Gregorio Turini. Život a dílo rudolfínského hudebníka s několika rožmberskými střípky v závěru
(Gregorio Turini. La vita e l'opera di un musicista rodolfino)
s. 59-81

Lenka Bobková
Česká exulantská šlechta v Pirně v roce 1629
(Der böhmische Adel im Exil in Pirna im Jahre 1629)
s. 83-116

Christoph Kampmann
Vídeňský dvůr a Valdštejnův pád. Říšské právo a politická trestní justice v 17. století
(Wiener Hof und der Fall Wallensteins. Reichsrecht und politische Strafjustitz im 17. Jahrhundert)
s. 117-146

Oldřich Kašpar
K některým tištěným bohemikálním pramenům v mexických historických fondech
(Acerca de algunos fuentes impresos de procedencia bohémica en los fondos históricos mexicanos)
s. 147-162

Josef Tlapák
K otázce skladby poddanského zatížení v zorném úhlu některých severočeských pramenů ze 16. století
(Zur Frage der Belastung der Untertanen im Gesichtswinkel einiger nordböhmischer Quellen aus dem 16. Jahrhundert)
s. 163-183


II. LITERATURA


Raně novověká tematika ve sbornících ze studentských vědeckých konferencí (1995-1997)
Václav Bůžek
s. 187-190

K novému pojetí sborníku Acta Comeniana
Jiří Mikulec
s. 190-191

Joachim BAHLCKE, Hans-Jürgen BÖMELBURG, Norbert KERSKEN (Hrsg.),Ständefreiheit und Staatsgestaltung in Ostmitteleuropa (Leipzig 1996)
Jiří Mikulec
s. 191-193

Nové příspěvky Beatrix BASTLOVÉ o šlechtičnách ve dvorské společnosti raného novověku
Václav Bůžek
s. 193-199

Bernd SPRENGER, Das Geld der Deutschen. Geldgeschichte Deutschlands von den Anfängen bis zur Gegenwart (Paderborn-München-Wien-Zürich 1995)
Jaroslav Pánek
s. 199-200

Lexikon der Stammbuchsprüche. Stechow's Stammbuchsprüche-Schlüssel (Neustadt/Aisch 1996)
Marie Ryantová
s. 200-202

Roger CHARTIER, Culture écrite et société. L'ordre des livres (XIVe-XVIIIe siecle) (Paris, 1996)
Martina Grečenková
s. 203-205

Arlette FARGE, Des Lieux pour l'Histoire (Paris 1997)
Martina Grečenková
s. 205-208

Václav BŮŽEK (ed.), Poslední páni z Hradce, Opera historica 6, 1998
Zdeněk Vybíral
s. 208-212

Jaroslav ČECHURA - Zdeněk HOJDA - Martina NOVOZÁMSKÁ, Nájemníci na Starém Městě pražském roku 1608 (Praha 1997)
Jaroslav Pánek
s. 212-213

Jiří MIKULEC, Leopold I. Život a vláda barokního Habsburka (Praha-Litomyšl 1997)
Vít Vlnas
s. 214-216

Josef PEKAŘ, Kniha o Kosti. Kus české historie. K vydání připravila Marie RYANTOVÁ (Praha 1998)
Jaroslav Pánek
s. 216-218

Johann Peter SÜßMILCH, L'Ordre divin dans les changements de l'espece humaine, démontré par la naissance, la mort et la propagation de celle-ci, texte intégral de l'édition de 1741, traduit et annoté par Jean-Marc ROHRBASSER (Paris 1998)
Martina Grečenková
s. 218-221

Eric BRIAN, La mesure de l'Etat. Administrateurs et géometres au XVIIIe siecle (Paris 1994)
Martina Grečenková
s. 221-224

Vindemia. Sborník k 60. narozeninám Ivana Martinovského (Ústí nad Labem 1997)
Michaela Neudertová
s. 224-225

Handbuch der historischen Stätten. Böhmen und Mähren, hrsg. von Joachim BAHLCKE, Winfried EBERHARD und Miloslav POLÍVKA (Stuttgart 1998)
Robert Šimůnek
s. 226-227

Staatsarchiv Breslau ? Wegweiser durch die Bestände bis zum Jahr 1945 (München 1996)
Joachim Bahlcke
s. 227-229


III. KRONIKA

Vzory hospodářské a politické integrace ve střední a jihovýchodní Evropě (workshop na Středoevropské univerzitě v Budapešti)
Roman Zaoral
s. 233-236

Památky české reformace v Ženevě
Jaroslav Pánek
s. 236-238

Konference o náboženské pluralitě v raném novověku
Jaroslav Pánek
s. 238-240

Seminář "Éra třicetileté války" a činnost Internationales Zentrum
Petr Maťa
s. 240-242

Slavnosti v Českém Krumlově
Jiří Mikulec
s. 242-245

Založení České společnosti pro výzkum 18. století
Jiří Mikulec
s. 245-247

Gelehrtenbibliothek Volker Press' im Historischen Institut der Akademie der Wissenschaften in Prag
Jaroslav Pánek
s. 247-249