Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

ČESKÝ ČASOPIS HISTORICKÝ
THE CZECH HISTORICAL REVIEW
č. 4/2005


OBSAH / CONTENTS


STUDIE A MATERIÁLY / STUDIES AND ARTICLES

DOLEŽALOVÁ Eva, Srovnání českých a anglických ordinačních seznamů z období pozdního středověku
(Comparison of Bohemian and English ordination lists from the late Middle Ages)
s. 761-799

HLAVAČKA Milan, Užívání jazyka v byrokratizované komunikaci a samospráva v Čechách 1792-1914
(The Use of Language in Bureaucratic Communication and Self- Governance in Bohemia 1792-1914)
s. 800-827

DISKUSE / DISCUSSION

BOLINA Pavel, Příspěvek k interpretaci Kosmových desátkových údajů
(K 880. výročí úmrtí kronikáře)
s. 828-860

OBZORY LITERATURY / REVIEWS

Přehled bádání

MILLER Jaroslav - ČERNIKOVSKÝ Petr, Urbánní historie (raného novověku) ve středovýchodní Evropě: Stručná úvaha o minulosti, současném stavu a perspektivách oboru
s. 861-884

FRIEDL Jiří, Vztahy mezi Československem a Polskem v letech 1943-1949 - nové směry a otázky bádání?
s. 885-906

Recenze

VINTR Josef - PLESKALOVÁ Jana (eds.), Vídeňský podíl na počátcích českého národního obrození. J. V. Zlobický (1743-1810) a současníci: život, dílo, korespondence. Wiener Anteil an den Anfängen der tschechischen nationalen Erneuerung. J. V. Zlobický (1743-1810) und Zeitgenossen: Leben, Werk, Korrespondenz (Jiří Kořalka) s. 907 - ROGUSKI Piotr, Dzielny kosynier i piękna Polka. Powstanie listopadowe w poezji niemieckiej (Miloš Řezník) s. 909 - PICCOLOMINI Aeneas Silvius, Historia Bohemica. Hg. von HEJNIC Joseph und ROTHE Hans. Band 1: Historisch-kritische Ausgabe des lateinischen Textes. Besorgt von HEJNIC Joseph, mit einer deutschen Übersetzung von UDOLPH Eugen; Band 2: Die frühneuhochdeutsche Übersetzung (1463) des Breslauer Stadtschreibers Peter Eschenloër. Hg. von BOK Václav; Band 3: Die erste alttschechische Übersetzung (1487) des katholischen Priester Jan Húska. Hg. von KOLÁR Jaroslav (František Šmahel) s. 912 - PETEROVÁ Martina, Němci v české karikatuře. Proměna obrazu Němců ve 20. století (Luboš Velek) s. 916 - MÚCSKA Vincent, Uhorsko a cirkevné reformy 10. a 11. storočia (Pavel Krafl) s. 920 - ESCHENLOER Peter, Geschichte der Stadt Breslau (Vojtěch Černý) s. 923 - KOVÁŘ Martin, Velká Británie v éře Roberta Walpola. K vývoji britského státu a britské společnosti v první polovině 18. století (Svatava Raková) s. 925 - GRAINGER John D., The Amiens Truce: Britain and Bonaparte, 1801-1803 (Michal Wanner) s. 930

Zprávy

s. 934

Výběr ČČH

Ze zahraničních časopisů
s. 963

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA / CHRONICLE

HORČIČKA Václav - ŽUPANIČ Jan, Österreichisches Staatsarchiv Wien dnes
s. 968

Nekrolog

István György Tóth (23. 8. 1956-14. 7. 2005)
(Jaroslav Miller)
s. 970

Daniel Alexander Neval (30. 5. 1970-3. 6. 2005)
(Pavel Kůrka)
s. 972

Konference a výstavy

Politická kultura v Polsku - dávné a nové elity
(Roman Baron)
s. 974

Univerzity a vzdělání knížat v 19. století. Studium prince Alberta Sasko-Kobursko-Gotského na univerzitě v Bonnu (1837-1838)
(Radek Soběhart)
s. 976

Vědecké sympozium o historickém vývoji sudetoněmectví
(Jiří Kořalka)
s. 978

Božena Němcová, život, dílo, doba. Konference o první polovině 19. století
(Jan Randák)
s. 980

Historický obraz Kladska
(Josef Žemlička)
s. 981

Knihy došlé redakci

s. 983

Výtahy z českých časopisů a sborníků

s. 983