Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

ČESKÝ ČASOPIS HISTORICKÝ
THE CZECH HISTORICAL REVIEW
č. 2/2005


OBSAH / CONTENTS

STUDIE / STUDIES

SVOBODA Miroslav, Majetek řádů johanitů v Čechách v husitské době. Podíl Zikmunda Lucemburského na likvidaci pozemkového majetku církve
(The Property of the Johannine Order in Bohemia in the Hussite Period. The Involvement of Sigismund of Luxembourg in the Liquidation of the Landed Property of the Church)
s. 269-312

HERMANN Tomáš - KLEISNER Karel, Biolog Michail M. Novikov (1876-1965). Kapitola z dějin ruské vědy v emigraci
(Michail M. Novikov (1876-1965), Biologist. A Chapter from the History of Russian Science in Exile)
s. 313-353

MATERIÁLY / ARTICLES

FASORA Lukáš, Sociální a profesní struktura brněnské komunální reprezentace v letech 1851-1904
(The Social and Professional Structure of the Brno Municipal Representation between 1851-1904)
s. 354-381

DISKUSE / DISCUSSION

ČORNEJ Petr, Rozporuplný život a působení Josefa Macka (Na okraj knihy Bohumila Jirouška)
s. 382-394

OBZORY LITERATURY / REVIEWS

Recenze

FRIED Johannes, Der Schleier der Erinnerung. Grundzüge einer historischen Memorik (Robert Šimůnek) s. 395 - WIESEMANN Falk, Sepulcra judaica. Bibliographie zu jüdischen Friedhöfen und zu Sterben, Begräbnis und Trauer bei den Juden von der Zeit des Hellenismus bis zur Gegenwart (Jiří Pešek) s. 398 - STIERLE Karlheinz, Francesco Petrarca. Ein Intellektueller im Europa des 14. Jahrhunderts (Ivan Hlaváček) s. 400 - KRAFL Pavel, Synody a statuta olomoucké diecéze období středověku (Blanka Zilynská) s. 403 - KOLDINSKÁ Marie, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Cesta intelektuála k popravišti (Václav Bůžek) s. 407 - NEKULA Marek, "… v jednom poschodí vnitřní babylonské věže …" Jazyky Franze Kafky (Jiří Pešek) s. 414 - BOSWORTH Richard J. B., Mussolini (Ondřej Houska) s. 418 - Jeanne d´Arc. Les Tableaux de l´Histoire 1820-1920 (Doubravka Olšáková) s. 421 - TAMPKE Jürgen, Czech-German Relations and the Politics of Central Europe. From Bohemia to the EU (Jan Malíř) s. 425

Zprávy

s. 429

Výběr ČČH

Ze zahraničních časopisů
s. 472

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA / CHRONICLE

Nekrology

Antonín Klimek (18. 1. 1937-9. l. 2005)
(Jaroslav Šebek - Ivan Šedivý)
s. 477

Jan Novotný (28. 7. 1930-5. 3. 2005)
(Martin Kučera)
s. 481

Konference a výstavy

VII. mezinárodní konference urbánních dějin
(Jaroslav Miller - Luďa Klusáková)
s. 484

IX. mezinárodní kongres balkanistů v Tiraně
(Jaroslav Pánek)
s. 485

Cesty historické geografie - centra, trendy, projekty, perspektivy
(Eva Bílková)
s. 487

Polsko-česká konference o písemnictví ve středověku a raném novověku
(Jaroslav Pánek)
s. 489

Mezinárodní konference o kultuře raně novověkých měst v Tallinnu
(Václav Bůžek)
s. 490

Prameny duchovní kultury se zvláštním zřetelem na Horní Slezsko
(Marie Bláhová)
s. 491

"Sudetoněmecké dějepisectví" 1918-1960
(Jaroslav Šebek - Kristina Kaiserová)
s. 493

Doktorandské workshopy a setkání českých a rakouských doktorandů v Praze a ve Vídni
(Petr Maťa - Jaroslav Šotola)
s. 496

Dvory a rezidence ve středověku I.
(Robert Šimůnek)
s. 498

Nové pohledy na revoluci 1848-1849
(Tomáš Pavlíček)
s. 500

Knihy došlé redakci

s. 503

Výtahy z českých časopisů a sborníků

s. 503