Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

ČESKÝ ČASOPIS HISTORICKÝ
THE CZECH HISTORICAL REVIEW
č. 2/2004


OBSAH / CONTENTS

STUDIE / STUDIES

HLEDÍKOVÁ Zdeňka, Češi u římské kurie za prvních tří avignonských papežů
(Personen aus den böhmischen Ländern an der Kurie zur Zeit der ersten drei Päpste in Avignon)
s. 249-272

BOUBÍN Jaroslav, Dílo Petra Chelčického a současný stav jeho edičního zpřístupnění
(Das Werk von Petr Chelčický und der gegenwärtige Editionsstand)
s. 273-296

STOKLÁSKOVÁ Zdeňka, Zákonné rozlišení "domácích" a "cizích". Vývoj domovského práva v Rakousku 1750-1863
(Die gesetzliche Trennung von "Einheimischen" und "Fremden". Die Entwicklung des Heimatrechts in Österreich 1750-1863)
s. 297-341

OBZORY LITERATURY / REVIEWS

Přehled bádání

STOČES Jiří, Hlavní směry současné historiografie středověkých univerzit. Přehled středoevropské historické produkce po roce 1989 s důrazem na předhusitské pražské univerzity s. 342-371

Recenze

IGGERS Wilma und Georg, Zwei Seiten der Geschichte. Lebensbericht aus unruhigen Zeiten (Zdeněk Beneš) s. 372 - VEČEŘOVÁ Petra, Šumanská tiskárna (1585-1628) (Olga Fejtová, Jaroslav Pánek) s. 375 - GROEBNER Valentin, Ungestalten. Die visuelle Kultur der Gewalt im Mittelalter (Robert Šimůnek) s. 380 - KOLLER Alexander, Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken. Dritte Abteilung 1572-1585, 9. Band: Nuntiaturen des Giovanni Delfino und des Bartolomeo Portia (1577-1578)(Alena Pazderová) s. 382 - SEDLÁČEK August, Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty. Svazek 1-5, Vladimír RŮŽEK (ed.) (Božena Kopičková) s. 388

Zprávy

s. 395

Výběr ČČH

Ze zahraničních časopisů
s. 434

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA / CHRONICLE

Nekrolog

Ĺubomír Lipták (26. 4. 1930-20. 10. 2003)
(Robert Kvaček)
s. 439

Jaroslav Kadlec (10. 3. 1911-3. 1. 2004)
(Ivan Hlaváček)
s. 440

Jaroslav V. Polc (14. 9. 1929-15. 1. 2004)
(Zdeňka Hledíková)
s. 444

Jaroslav Valenta (27. 10. 1930-23. 2. 2004)
(Vladislav Šťastný)
s. 446

Konference a výstavy

10. výročí založení Českého historického ústavu v Římě
(Jaroslav Pánek)
s. 450

Konfese a národ v době reformací: střední Evropa ve srovnávacím pohledu
(Miloslav Polívka - Svatava Raková)
s. 451

Difúze stravovacích kultur: kuchařství a vzdělání v oblasti výživy v Evropě
(Martin Franc)
s. 457

XIII. mezinárodní numismatický kongres v Madridu
(Roman Zaoral)
s. 460

Lipské kolokvium Jednota v mnohotvárnosti?
(Václav Bůžek)
s. 464

Vývoj české ústavnosti v letech 1627- 1918 - pracovní setkání v Lázních Sedmihorky
(René Petráš)
s. 464

Antropologizující přístupy v historickém bádání
(Václav Bůžek)
s. 466

Vláda a ovládání v kontinentálních evropských impériích ve srovnání 1700-1920
(František Stellner)
s. 467

První světová válka v literatuře a kultuře západních a jižních Slovanů
(Dagmar Blümlová)
s. 468

Výuka historie na českých univerzitách v evropském kontextu - krize a možnosti reformy
(Václav Bůžek)
s. 469

Celostátní studentská vědecká konference Historie 2003
(Josef Hrdlička)
s. 470

Knihy došlé redakci

s. 473

Výtahy z českých časopisů a sborníků

s. 474