Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

OBJEDNÁVKY A DISTRIBUCE

Na adrese:   
Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., distribuce knih 
Prosecká 809/76
190 00  Praha 9


Prodej publikací a bližší informace o podmínkách a možnostech nákupu:


Jana Kozohorská
Tel.: 286 882 121, linka 233 (místnost 305)
E-mail: j.kozohorska@hiu.cas.cz


Pavlína Šubrová, DiS.
Telefon: +420 286 882 121, linka 317 (místnost 308)
E-mail: subrova@hiu.cas.cz

 
SLEVA PRO STUDENTY 15 % (po předložení platného dokladu o studiu)


Objednávky:
– přesný název objednávaného titulu
– úplná adresa odběratele
– IČO, DIČ (v případě potřeby rozepsat adresy plátce, příjemce)

Distribuce:
Publikace jsou zasílány poštou na fakturu, popřípadě na dobírku.
– odběrateli jsou účtovány cena publikace a poštovné dle platného ceníku pošty (http://www.ceskaposta.cz/). 
– možnost platby bankovním převodem nebo osobní vyzvednutí publikací bez poštovného v Historickém ústavu Akademie věd ČR (Prosecká 809/76, 190 00  Praha 9). 

Hlavní externí distributor:
Kosmas
Lublaňská 34, 120 00  Praha 2
tel.: 222 510 749

Publikace našeho nakladatelství je možné zakoupit také v knihkupectví Academia: www.academia.cz (www.academiabooks.com).

Distribution rights in all remaining areas:
Kubon and Sagner, Postfach 340108, D-80328 München, Germany, fax: 089/54218218