Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

O NAKLADATELSTVÍ

Nakladatelství Historický ústav publikuje v malých nákladech řady časopisů, monografie, bibliografie a tematizované sborníky k transdisciplinární problematice českých a československých dějin v mezinárodním kontextu. Základní nosnou edicí ediční řady:

Monographia - zahrnuje autorské práce k dílčím otázkám českých dějin
Editiones - vydává edice dokumentů
Miscellanea - slouží k zveřejňování monotematických a polytematických sborníků
Bibliographia - obsahuje bibliografická periodika 
Encyclopaedica - je vyhrazena dílům encyklopedického charakteru  

Bulletin Historického ústavu zde      


Vedoucí nakladatelství:

doc. PhDr. Martin Holý, Ph.D. 
Telefon.: +420 286 892 533, +420 286 882 121, linka 307  
E-mail: holy@hiu.cas.cz,  mholy9@gmail.com  


Sekretariát:
Bc. Lucie Horáková
Telefon: +420 286 882 121, l. 252, +420 286 890 189
Telefax: +420 286 887 513 
E-mail: horakova@hiu.cas.cz
   

Redaktorka webových stránek:
Mgr. Hana Čepeláková
E-mail: cepelakova@hiu.cas.cz

Předtisková úprava publikací (sazba, grafika):
Petr Čížek
Telefon: +420 286 882 121, linka 203, 258
E-mail: cizek@hiu.cas.cz

Tiskárna:
Květa Červenková
Miroslav Kozel
Hana Martínková 
Telefon: +420 286 882 121, linka 203, 258
E-mail: tiskarna@hiu.cas.cz  

Objednávky a distribuce:

Jana Kozohorská
Telefon: +420 286 882 121, linka 233 (č. dv. 305)                   
E-mail: j.kozohorska@hiu.cas.cz   

Pavlína Šubrová
Telefon: +420 286 882 121, linka 317 (č. dv. 308)
E-mail: subrova@hiu.cas.cz    

Bc. Lenka Němečková, DiS. 
(t. č. mateřská dovolená) 

Výdej publikací ze skladu pracovníkům a prodej zákazníkům:
pondělí - čtvrtek: 8.00-11.30 hod.  12.30-16.00 hod.       pátek:  8.00-11.30 hod.  12.30-14.00 hod.

Bližší informace zde