Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Novinky

Objednávky

E-shop
http://obchod.hiu.cas.cz


KNIŽNÍ DISTRIBUCE:

HISTORICKÝ ÚSTAV AV ČR
PROSECKÁ 809/76
190 00  PRAHA 9
 
Jana Kozohorská                                              
tel.: +420 225 443 233 (č. dv. 305)                
e-mail: j.kozohorska@hiu.cas.cz                        

NOVÉ PUBLIKACE
Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 22, č. 2,
Historický ústav, Praha 2019. 
E-shop  Obsah 
Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ,
Dvůr jako téma. Výzkum panovnické společnosti v českém středověku – historiografie, koncepty, úvahy,
Historický ústav, Praha 2020, 360s.  E-shop  Anotace
Vojtěch KESSLER – Josef ŠRÁMEK,
Tváře války. Velká válka 1914–1918 očima českých účastníků,
Historický ústav, Praha 2020, 568s  E-shop  Anotace
Milan HLAVAČKA – Pavel BEK,
Ringhofferové. Rodina a podnikání,
Historický ústav, Praha 2019, 520s.  E-shop  Anotace
Český časopis historický, roč. 118, č. 2,
Historický ústav, Praha 2020. 
E-shop  Obsah
Knihovna jezuitské koleje v Telči, katalog výstavy,
Kateřina Bobková-Valentová, Jarmila Hlaváčková, Hedvika Kuchařová (edd.),
Historický ústav, Praha 2020, 172s.  E-shop  Anotace
Československo v proměnách Evropy 20. století / Czechoslovakia in the Transformations of the 20th Century Europe, katalog výstavy,
Jan Němeček, Daniela Němečková, Eva Semotanová, Zlatica Zudová-Lešková (edd.),
Historický ústav, Praha 2019, 168s.  Anotace
Slovanský přehled, roč. 106, č. 1,
Historický ústav, Praha 2020. 
E-shop  Obsah
Jiří FRIEDL,
Domů, a za svobodou. Role Československa v migracích obyvatel Polska v letech 1945–1948,
Academia, Praha 2020, 463s. 
E-shop  Anotace
Akademická encyklopedie českých dějin, V - H/1,
Jaroslav Pánek a kol.,
Historický ústav, Praha 2019, 592s.
E-shop  Anotace 
Historická geografie, roč. 46, č. 1,
Historický ústav, Praha 2020.
E-shop  Obsah 
Hranice v krajinách,
Eva Semotanová (ed.),
Academia – Historický ústav, Praha 2020, 475s.
E-shop  Anotace
Bedřich Mayer. Český voják na Balkáně 1914–1918,
Petr Prokš (ed.),
Historický ústav – Národní archiv, Praha 2019, 358s.
E-shop  Anotace
Český časopis historický, roč. 118, č. 1,
Historický ústav, Praha 2020.
E-shop  Obsah
Jan KUKLÍK – Jan NĚMEČEK,
In the Shadow of the Fasces I. Italy and the Destruction of Czechoslovakia 1938/1939,
Institute of History – Instituto Storico Ceco di Roma, Roma – Prague 2019, 260s. 
E-shop  Anotace
Regesta Bohemiae et Moraviae: diplomatica nec non epistolaria. Pars VIII, 1364–1369. Fasciculus III, Indices,
Lenka Blechová (ed.), Historický ústav, Praha 2019, 135s.  
E-shop 
Moderní dějiny, roč. 27, 2019, č. 2,
Historický ústav, Praha 2019.
E-shop  Obsah
Český časopis historický, roč. 117, č. 4,
Historický ústav, Praha 2019.
E-shop  Obsah 
Orden und Stadt, Orden und ihre Wohltäter, Monastica Historia Band 4,
Jiří M. Havlík, Jarmila Hlaváčková, Karl Kollermann (Hgg.),
Diözesanarchiv St. Pölten – Historický ústav, St. Pölten – Praha 2019, 492s. 
E-shop   Anotace
Gustav NOVOTNÝ,
Ve službách zemědělského školství a zákonodárství na Moravě. Osobnost a dílo Františka Bilovského (1876–1956),
Historický ústav, Praha 2019, 520s.  E-shop   Anotace
Slovanský přehled, roč. 105, č. 3,
Historický ústav, Praha 2019.
E-shop  Obsah
Jiří JUST,
Biblický humanismus Jana Blahoslava. Překlad Nového zákona z roku 1564/1568 a jeho kontext,
Historický ústav, Praha 2019, 320s. 
E-shop  Anotace
Eva SEMOTANOVÁ – Zlatica ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ ‒ Jitka MOČIČKOVÁ ‒ Jiří CAJTHAML – Pavel SEEMANN ‒ Jan D. BLÁHA a kol.,
Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století, Historický ústav, Praha 2019, 297s.
E-shop  Anotace
Folia Historica Bohemica, roč. 34, č. 2,
Historický ústav, Praha 2019.
E-shop  Obsah
Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 22, č. 1,
Historický ústav, Praha 2019.
E-shop  Obsah 
Folia Historica Bohemica, roč. 34, č. 1,
Historický ústav, Praha 2019.
E-shop  Obsah
Historická geografie, roč. 45, č. 2,
Historický ústav, Praha 2019.
E-shop  Obsah
Historický atlas měst České republiky, sv. 30. Polička,
Historický ústav, Praha 2019.
E-shop  Anotace
Slovanský přehled, roč. 105, č. 2,
Historický ústav, Praha 2019.
E-shop  Obsah
Český časopis historický, roč. 117, č. 3,
Historický ústav, Praha 2019.
E-shop  Obsah
Historiam scribere. Řádová historiografie raného novověku, II. Biografický slovník,
Kateřina Bobková-Valentová, Jarmila Kašpárková a kolektiv (edd.),
Historický ústav – Univerzita Palackého v Olomouci, Praha 2018, 884s.
E-shop  Anotace
Věrnost a zrada v ohroženém městě. Prameny k politické komunikaci Českých Budějovic na počátku stavovského povstání (1618),
Tomáš Sterneck (ed.),
Prameny k českým dějinám 16.–18. století (= Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI.–XVIII. illustrantia, Series A, Volumen II-3), Historický ústav, Praha 2019, 344s. 
E-shop  Anotace
Biografický slovník českých zemí, 22, Han–Hau,
Academia – Historický ústav, Praha 2019, 166s. 
E-shop
Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Martin HOLÝ, Tomáš STERNECK, Jan ZELENKA a kolektiv,
Děti a dětství. Od středověku na práh osvícenství,
Historický ústav – Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2019, 694. 
E-shop   Anotace
Milan HLAVAČKA – Jakub RAŠKA a kol.,
Symboly doby. Historické eseje,
Historický ústav, Praha 2019, 440s.
E-shop  Anotace 
Moderní dějiny, roč. 27, 2019, č. 1,
Historický ústav, Praha 2019, 412s.
E-shop  Obsah 
Český časopis historický, roč. 117, č. 2,
Historický ústav, Praha 2019.
E-shop  Obsah 
Vítězství a osvobození 1945,
Jan Němeček, Petr Prokš, Emil Voráček (eds.),
Historický ústav, Praha 2019, 304 stran textu a 8 stran obrazové přílohy
E-shop  Anotace
Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 21, č. 2,
Historický ústav, Praha 2018.
E-shop  Obsah
Vojtěch KYNCL,
Bestie. Československo a stíhání nacistických zločinců,
Historický ústav – Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2019, 744s.
E-shop  Anotace
Slovanský přehled, roč. 105, č. 1,
Historický ústav, Praha 2019.
E-shop  Obsah 
Historická geografie, roč. 45, č. 1,
Historický ústav, Praha 2019. 
E-shop  Obsah
Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 21, č. 1,
Historický ústav, Praha 2018. 
E-shop   Obsah
Folia Historica Bohemica, roč. 33, č. 2,
Historický ústav, Praha 2018. 
E-shop  Obsah
Český časopis historický, roč. 117, č. 1,
Historický ústav, Praha 2019. 
E-shop  Obsah
Milan HLAVAČKA a kol.,
České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době, II
Historický ústav, Praha 2016, 476s. DOTISK 2019
E-shop
Milan HLAVAČKA a kol.,
České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době, I
Historický ústav, Praha 2016, 492s. DOTISK 2019. 
E-shop
Akademická encyklopedie českých dějin, III - Č/2,
Jaroslav Pánek a kol.,
Historický ústav, Praha 2012, 370s. DOTISK 2019
E-shop
Akademická encyklopedie českých dějin, II - Č/1,
Jaroslav PÁNEK a kol.,
Historický ústav, Praha 2011, 378s. DOTISK 2019.
E-shop
Eva SEMOTANOVÁ,
Vyprávěné krajiny,
Historický ústav, Praha 2018, 406s.
Naše cena: 450 Kč  Anotace
Akademická encyklopedie českých dějin. A – C,
Jaroslav PÁNEK a kol.,
Historický ústav, Praha 2009, 384s. DOTISK 2019.
Naše cena: 560 Kč
Slovanský přehled, roč. 104, č. 3,
Historický ústav, Praha 2018. 
E-shop   Obsah
Český časopis historický, roč. 116, č. 4,
Historický ústav, Praha 2018.
Naše cena: 130 Kč  Obsah
Moderní dějiny, roč. 26, 2018, č. 2,
Historický ústav, Praha 2018, 324s.
Naše cena: 250 Kč  Anotace   Obsah
Robert ŠIMŮNEK,
Obraz šlechtického panství v Čechách 1500–1750,
Historický ústav – Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2018, 704s.
Naše cena: 699 Kč Anotace 
Bollettino dell’Istituto Storico Ceco di Roma, sv. 11,
Historický ústav, Praha 2018, 216s.
Naše cena: 180 Kč  Obsah
Eva SEMOTANOVÁ – Pavel CHROMÝ – Zdeněk KUČERA,
Historická geografie. Tradice a modernita,
Historický ústav, Praha 2018, 256s.
Naše cena: 370 Kč  Anotace
Historická geografie, roč. 44, č. 2,
Historický ústav, Praha 2018.
Naše cena: 100 Kč  Obsah
Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 20, č. 2,
Historický ústav, Praha 2017, 218s.
Naše cena: 130 Kč  Obsah
Folia Historica Bohemica, roč. 33, č. 1,
Historický ústav, Praha 2018.
Naše cena: 130 Kč  Obsah
Slovanský přehled, roč. 104, č. 2,
Historický ústav, Praha 2018.
Naše cena: 100 Kč  Obsah
Český časopis historický, roč. 116, č. 3,
Historický ústav, Praha 2018.
Naše cena: 130 Kč  Obsah
Jaroslav PÁNEK a kolektiv, 
Český historický ústav v Římě. Stav a perspektivy ediční činnosti, Acta Romana Bohemica 3, 
Historický ústav, Praha 2018, 228s.
Naše cena: 150 Kč
Biografický slovník českých zemí, 21, H–Ham,
Academia – Historický ústav, Praha 2018, 160s.
Naše cena: 260 Kč 
Kommunikation zwischen Kloster und Welt in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, Monastica Historia Band 3,
Tomáš Černušák, Karl Kollermann, Irene Rabl (Hgg.), Diözesanarchiv St. Pölten – Historický ústav, St. Pölten – Praha 2018, 476s.
Naše cena: 260 Kč
Moderní dějiny, roč. 26, 2018, č. 1,
Historický ústav, Praha 2018, 312s.
Naše cena: 200 Kč  Anotace  Obsah
Petr Chelčický, Spisy z Kapitulního sborníku
Jaroslav Boubín (ed.),
Historický ústav, Praha 2018, 498s.
Naše cena: 520 Kč  Anotace
Svatava RAKOVÁ,
Historikové versus minulost. Interpretace, inscenace, imaginace,
Historický ústav, Praha 2018, 339s.
Naše cena: 300 Kč  Anotace
Český časopis historický, roč. 116, č. 2,
Historický ústav, Praha 2018.
Naše cena: 130 Kč  Obsah
České země a Bavorsko. Konfrontace a paralely,
Robert Luft, Milan Hlavačka, Magdaléna Pokorná, Ulrike Lunow a kolektiv,
Historický ústav, Praha 2017, 404s.
Naše cena: 300 Kč  Anotace
Slovanský přehled, roč. 104, č. 1,
Historický ústav, Praha 2018.
Naše cena: 100 Kč  Obsah
Historická geografie, roč. 44, č. 1,
Historický ústav, Praha 2018.
Naše cena: 90 Kč  Obsah
Milan HLAVAČKA – Pavel BEK a kolektiv,
Rodinné podnikání v moderní době,
Historický ústav, Praha 2018, 607s.
Naše cena: 420 Kč  Anotace
Český časopis historický, roč. 116, č. 1,
Historický ústav, Praha 2018.
Naše cena: 130 Kč  Obsah
Jiří FRIEDL – Blanka JEDLIČKOVÁ – Jana ŠKERLOVÁ a kolektiv,
Parlamentní volby 1946 a Československo. Souvislosti, prognózy, fakta, následky,
Historický ústav, Praha 2017, 492s.
Naše cena: 449 Kč  Anotace
Lenka KŘÍŽOVÁ – Jiří MARTÍNEK a kolektiv,
Od Karlova mostu ke Gottwaldovu. Osobnosti v názvech měst a míst,
Historický ústav, Praha 2017, 226s.
Naše cena: 275 Kč  Anotace
Slovanský přehled, roč. 103, č. 3,
Historický ústav, Praha 2017.
Naše cena: 100 Kč  Obsah
Politické programy Československé národní demokracie a Národního sjednocení 1918-1938,
Josef Harna (ed.), Historický ústav, Praha 2017, 217s.
Naše cena: 270 Kč  Anotace
Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ a kolektiv,
Dvůr a církev v českých zemích středověku,
Historický ústav, Praha 2017, 249s.
Naše cena: 325 Kč  Anotace
Moderní dějiny, roč. 25, 2017, č. 2,
Historický ústav, Praha 2017, 359s.
Naše cena: 250 Kč  Anotace  Obsah
Zdenko MARŠÁLEK – Emil VORÁČEK a kolektiv,
Interbrigadisté, Československo a španělská občanská válka. Neznámé kapitoly z historie československé účasti v občanské válce ve Španělsku 1936–1939,
Historický ústav, Praha 2017, 330s.
Naše cena: 295 Kč  Anotace 
Český časopis historický, roč. 115, č. 4,
Historický ústav, Praha 2017.
Naše cena: 130 Kč  Obsah
Folia Historica Bohemica, roč. 32, č. 1–2,
Historický ústav, Praha 2017, 195s.
Naše cena: 100 Kč  Obsah
Historický atlas měst České republiky, sv. 29. Nový Bydžov,
Historický ústav, Praha 2017.
Naše cena: 470 Kč  Anotace
Slovanský přehled, roč. 103, č. 2,
Historický ústav, Praha 2017.
Naše cena: 100 Kč  Obsah
Regesta Bohemiae et Moraviae: Diplomatica nec non epistolaria. Pars VIII, 1364-1378. Fasciculus II, 1367–1369,
Lenka Blechová (ed.),
Historický ústav, Praha 2017, 367s.
Naše cena: 300 Kč
Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 20, č. 1,
Historický ústav, Praha 2017, 290s.
Naše cena: 145 Kč  Obsah