Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Novinky

Objednávky

E-shop
http://obchod.hiu.cas.cz


KNIŽNÍ DISTRIBUCE:

HISTORICKÝ ÚSTAV AV ČR
PROSECKÁ 809/76
190 00  PRAHA 9
 
Jana Kozohorská                                              
tel.: +420 225 443 233 (č. dv. 305)                
e-mail: j.kozohorska@hiu.cas.cz                        

NOVÉ PUBLIKACE
Akademická encyklopedie českých dějin. Díl VI, H/2 – K/1 (hladomor – kniha),
Jaroslav Pánek a kol., Historický ústav, Praha 2020, 464s. 
E-shop  Anotace
Československá zahraniční politika v roce 1943. Dokumenty československé zahraniční politiky, sv. B/4/2, Jan Němeček, Jan Kuklík, Daniela Němečková (edd.),
Historický ústav, Praha 2020, 586s.  E-shop  Anotace
Cirkulární telegramy Československého ministerstva zahraničních věcí z let komunistického režimu (1956–1989). Díl první, Cirkulární telegramy MZV 1956–1967/68, svazek I/2 (1963–1968), Jindřich Dejmek (ed.),
Historický ústav, Praha 2020, 670s. 
E-shop  Anotace
Cirkulární telegramy Československého ministerstva zahraničních věcí z let komunistického režimu (1956–1989). Díl první, Cirkulární telegramy MZV 1956–1967/68, svazek I/1 (1956–1963), Jindřich Dejmek (ed.),
Historický ústav, Praha 2020, 580s. 
E-shop  Anotace
Český časopis historický, roč. 118, č. 4,
Historický ústav, Praha 2020. 
E-shop  Obsah
Moderní dějiny, roč. 28, 2020, č. 2,
Historický ústav, Praha 2020.
E-shop  Obsah
Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 23, č. 1,
Historický ústav, Praha 2020.
E-shop  Obsah
Bollettino dell’Istituto Storico Ceco di Roma, sv. 12,
Historický ústav, Praha 2020, 436s. 
E-shop  Obsah
Ivana ČORNEJOVÁ – Jiří M. HAVLÍK – Josef HRDLIČKA a kol.,
Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši
Historický ústav – Ústav teoretické a aplikované mechaniky, Praha 2020, 353s.
E-shop  Anotace
Emil VORÁČEK a kol.,
V zájmu velmoci. Československo a Sovětský svaz 1918–1948,
Historický ústav, Praha 2019, 680s. 
E-shop  Anotace
Slovanský přehled, roč. 106, č. 3,
Historický ústav, Praha 2020. 
E-shop  Obsah
Moderní dějiny, roč. 28, 2020, č. 1,
Historický ústav, Praha 2020. 
E-shop   Obsah 
Historická geografie, roč. 46, č. 2,
Historický ústav, Praha 2020. 
E-shop  Obsah
Folia Historica Bohemica, roč. 35, č. 1,
Historický ústav, Praha 2020. 
E-shop  Obsah
Hus – husitství – tradice – Praha. Od reality k mýtu a zpátky, kolektiv autorů,
Historický ústav, Praha 2020, 484s. 
E-shop  Anotace
Historický atlas měst České republiky, sv. 31. Jaroměř,
Historický ústav, Praha 2020.
E-shop  Anotace
Český časopis historický, roč. 118, č. 3,
Historický ústav, Praha 2020. 
E-shop  Obsah
Slovanský přehled, roč. 106, č. 2,
Historický ústav, Praha 2020. 
E-shop  Obsah
Rudolf Bahro, Alternativa. Ke kritice reálného socialismu,
Stanislav Holubec (ed.), Filosofia – Historický ústav, Praha 2020, 535s. 
E-shop  Anotace
Zdeněk DOSKOČIL,
V žaláři a vyhnanství. Ladislav Novomeský v éře stalinismu a poststalinismu, Historický ústav – Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2020, 488s. 
Anotace
Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 22, č. 2,
Historický ústav, Praha 2019. 
E-shop  Obsah 
Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ,
Dvůr jako téma. Výzkum panovnické společnosti v českém středověku – historiografie, koncepty, úvahy,
Historický ústav, Praha 2020, 360s.  E-shop  Anotace
Vojtěch KESSLER – Josef ŠRÁMEK,
Tváře války. Velká válka 1914–1918 očima českých účastníků,
Historický ústav, Praha 2020, 568s  E-shop  Anotace
Milan HLAVAČKA – Pavel BEK,
Ringhofferové. Rodina a podnikání,
Historický ústav, Praha 2019, 520s.  E-shop  Anotace
Český časopis historický, roč. 118, č. 2,
Historický ústav, Praha 2020. 
E-shop  Obsah
Knihovna jezuitské koleje v Telči, katalog výstavy,
Kateřina Bobková-Valentová, Jarmila Hlaváčková, Hedvika Kuchařová (edd.),
Historický ústav, Praha 2020, 172s.  E-shop  Anotace
Československo v proměnách Evropy 20. století / Czechoslovakia in the Transformations of the 20th Century Europe, katalog výstavy,
Jan Němeček, Daniela Němečková, Eva Semotanová, Zlatica Zudová-Lešková (edd.),
Historický ústav, Praha 2019, 168s.  Anotace
Ladislav HLADKÝ et al.,
Czech Relations with the Nations and Countries of Southeastern Europe,
Srednja Europa, Zagreb 2019, 410s.
E-shop  Anotace
Slovanský přehled, roč. 106, č. 1,
Historický ústav, Praha 2020. 
E-shop  Obsah
Jiří FRIEDL,
Domů, a za svobodou. Role Československa v migracích obyvatel Polska v letech 1945–1948,
Academia, Praha 2020, 463s. 
E-shop  Anotace
Akademická encyklopedie českých dějin, V - H/1,
Jaroslav Pánek a kol.,
Historický ústav, Praha 2019, 592s.
E-shop  Anotace 
Historická geografie, roč. 46, č. 1,
Historický ústav, Praha 2020.
E-shop  Obsah 
Hranice v krajinách,
Eva Semotanová (ed.),
Academia – Historický ústav, Praha 2020, 475s.
E-shop  Anotace
Bedřich Mayer. Český voják na Balkáně 1914–1918,
Petr Prokš (ed.),
Historický ústav – Národní archiv, Praha 2019, 358s.
E-shop  Anotace
Český časopis historický, roč. 118, č. 1,
Historický ústav, Praha 2020.
E-shop  Obsah
Jan KUKLÍK – Jan NĚMEČEK,
In the Shadow of the Fasces I. Italy and the Destruction of Czechoslovakia 1938/1939,
Institute of History – Instituto Storico Ceco di Roma, Roma – Prague 2019, 260s. 
E-shop  Anotace
Regesta Bohemiae et Moraviae: diplomatica nec non epistolaria. Pars VIII, 1364–1369. Fasciculus III, Indices,
Lenka Blechová (ed.), Historický ústav, Praha 2019, 135s.  
E-shop 
Moderní dějiny, roč. 27, 2019, č. 2,
Historický ústav, Praha 2019.
E-shop  Obsah
Český časopis historický, roč. 117, č. 4,
Historický ústav, Praha 2019.
E-shop  Obsah 
Orden und Stadt, Orden und ihre Wohltäter, Monastica Historia Band 4,
Jiří M. Havlík, Jarmila Hlaváčková, Karl Kollermann (Hgg.),
Diözesanarchiv St. Pölten – Historický ústav, St. Pölten – Praha 2019, 492s. 
E-shop   Anotace
Gustav NOVOTNÝ,
Ve službách zemědělského školství a zákonodárství na Moravě. Osobnost a dílo Františka Bilovského (1876–1956),
Historický ústav, Praha 2019, 520s.  E-shop   Anotace
Slovanský přehled, roč. 105, č. 3,
Historický ústav, Praha 2019.
E-shop  Obsah
Jiří JUST,
Biblický humanismus Jana Blahoslava. Překlad Nového zákona z roku 1564/1568 a jeho kontext,
Historický ústav, Praha 2019, 320s. 
E-shop  Anotace
Eva SEMOTANOVÁ – Zlatica ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ ‒ Jitka MOČIČKOVÁ ‒ Jiří CAJTHAML – Pavel SEEMANN ‒ Jan D. BLÁHA a kol.,
Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století, Historický ústav, Praha 2019, 297s.
E-shop  Anotace
Folia Historica Bohemica, roč. 34, č. 2,
Historický ústav, Praha 2019.
E-shop  Obsah
Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 22, č. 1,
Historický ústav, Praha 2019.
E-shop  Obsah 
Folia Historica Bohemica, roč. 34, č. 1,
Historický ústav, Praha 2019.
E-shop  Obsah
Historická geografie, roč. 45, č. 2,
Historický ústav, Praha 2019.
E-shop  Obsah
Historický atlas měst České republiky, sv. 30. Polička,
Historický ústav, Praha 2019.
E-shop  Anotace
Slovanský přehled, roč. 105, č. 2,
Historický ústav, Praha 2019.
E-shop  Obsah
Český časopis historický, roč. 117, č. 3,
Historický ústav, Praha 2019.
E-shop  Obsah
Historiam scribere. Řádová historiografie raného novověku, II. Biografický slovník,
Kateřina Bobková-Valentová, Jarmila Kašpárková a kolektiv (edd.),
Historický ústav – Univerzita Palackého v Olomouci, Praha 2018, 884s.
E-shop  Anotace
Věrnost a zrada v ohroženém městě. Prameny k politické komunikaci Českých Budějovic na počátku stavovského povstání (1618),
Tomáš Sterneck (ed.),
Prameny k českým dějinám 16.–18. století (= Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI.–XVIII. illustrantia, Series A, Volumen II-3), Historický ústav, Praha 2019, 344s. 
E-shop  Anotace
Biografický slovník českých zemí, 22, Han–Hau,
Academia – Historický ústav, Praha 2019, 166s. 
E-shop
Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Martin HOLÝ, Tomáš STERNECK, Jan ZELENKA a kolektiv,
Děti a dětství. Od středověku na práh osvícenství,
Historický ústav – Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2019, 694. 
E-shop  Anotace
Milan HLAVAČKA – Jakub RAŠKA a kol.,
Symboly doby. Historické eseje,
Historický ústav, Praha 2019, 440s.
E-shop  Anotace 
Moderní dějiny, roč. 27, 2019, č. 1,
Historický ústav, Praha 2019, 412s.
E-shop  Obsah 
Český časopis historický, roč. 117, č. 2,
Historický ústav, Praha 2019.
E-shop  Obsah 
Vítězství a osvobození 1945,
Jan Němeček, Petr Prokš, Emil Voráček (eds.),
Historický ústav, Praha 2019, 304 stran textu a 8 stran obrazové přílohy
E-shop  Anotace
Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 21, č. 2,
Historický ústav, Praha 2018.
E-shop  Obsah
Vojtěch KYNCL,
Bestie. Československo a stíhání nacistických zločinců,
Historický ústav – Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2019, 744s.
E-shop  Anotace
Slovanský přehled, roč. 105, č. 1,
Historický ústav, Praha 2019.
E-shop  Obsah 
Historická geografie, roč. 45, č. 1,
Historický ústav, Praha 2019. 
E-shop  Obsah
Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 21, č. 1,
Historický ústav, Praha 2018. 
E-shop   Obsah
Folia Historica Bohemica, roč. 33, č. 2,
Historický ústav, Praha 2018. 
E-shop  Obsah
Český časopis historický, roč. 117, č. 1,
Historický ústav, Praha 2019. 
E-shop  Obsah
Milan HLAVAČKA a kol.,
České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době, II
Historický ústav, Praha 2016, 476s. DOTISK 2019
E-shop
Milan HLAVAČKA a kol.,
České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době, I
Historický ústav, Praha 2016, 492s. DOTISK 2019. 
E-shop
Akademická encyklopedie českých dějin, III - Č/2,
Jaroslav Pánek a kol.,
Historický ústav, Praha 2012, 370s. DOTISK 2019
E-shop
Akademická encyklopedie českých dějin, II - Č/1,
Jaroslav PÁNEK a kol.,
Historický ústav, Praha 2011, 378s. DOTISK 2019.
E-shop
Eva SEMOTANOVÁ,
Vyprávěné krajiny,
Historický ústav, Praha 2018, 406s.
Naše cena: 450 Kč  Anotace
Akademická encyklopedie českých dějin. A – C,
Jaroslav PÁNEK a kol.,
Historický ústav, Praha 2009, 384s. DOTISK 2019.
Naše cena: 560 Kč
Slovanský přehled, roč. 104, č. 3,
Historický ústav, Praha 2018. 
E-shop   Obsah
Český časopis historický, roč. 116, č. 4,
Historický ústav, Praha 2018.
Naše cena: 130 Kč  Obsah
Moderní dějiny, roč. 26, 2018, č. 2,
Historický ústav, Praha 2018, 324s.
Naše cena: 250 Kč  Anotace   Obsah
Robert ŠIMŮNEK,
Obraz šlechtického panství v Čechách 1500–1750,
Historický ústav – Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2018, 704s.
Naše cena: 699 Kč Anotace 
Bollettino dell’Istituto Storico Ceco di Roma, sv. 11,
Historický ústav, Praha 2018, 216s.
Naše cena: 180 Kč  Obsah
Eva SEMOTANOVÁ – Pavel CHROMÝ – Zdeněk KUČERA,
Historická geografie. Tradice a modernita,
Historický ústav, Praha 2018, 256s.
Naše cena: 370 Kč  Anotace
Historická geografie, roč. 44, č. 2,
Historický ústav, Praha 2018.
Naše cena: 100 Kč  Obsah
Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 20, č. 2,
Historický ústav, Praha 2017, 218s.
Naše cena: 130 Kč  Obsah
Folia Historica Bohemica, roč. 33, č. 1,
Historický ústav, Praha 2018.
Naše cena: 130 Kč  Obsah
Slovanský přehled, roč. 104, č. 2,
Historický ústav, Praha 2018.
Naše cena: 100 Kč  Obsah