Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Novinky

Objednávky

E-shop
http://obchod.hiu.cas.cz


KNIŽNÍ DISTRIBUCE:

HISTORICKÝ ÚSTAV AV ČR
PROSECKÁ 809/79
190 00  PRAHA 9
 
Jana Kozohorská                                              
tel.: +420 225 443 233 (č. dv. 305)                
e-mail: j.kozohorska@hiu.cas.cz                        
                                                                       

NOVÉ PUBLIKACE
Bollettino dell’Istituto Storico Ceco di Roma, sv. 11,
Historický ústav, Praha 2018, 216s.
Naše cena: 180 Kč  Obsah
Eva SEMOTANOVÁ – Pavel CHROMÝ – Zdeněk KUČERA,
Historická geografie. Tradice a modernita,
Historický ústav, Praha 2018, 256s.
Naše cena: 370 Kč  Anotace
Historická geografie, roč. 44, č. 2,
Historický ústav, Praha 2018.
Naše cena: 100 Kč  Obsah
Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 20, č. 2,
Historický ústav, Praha 2017 [2018], 218s.
Naše cena: 130 Kč  Obsah
Folia Historica Bohemica, roč. 33, č. 1,
Historický ústav, Praha 2018, 300s.
Naše cena: 130 Kč  Obsah
Slovanský přehled, roč. 104, č. 2,
Historický ústav, Praha 2018.
Naše cena: 100 Kč  Obsah
Český časopis historický, roč. 116, č. 3,
Historický ústav, Praha 2018.
Naše cena: 130 Kč  Obsah
Jaroslav PÁNEK a kolektiv, 
Český historický ústav v Římě. Stav a perspektivy ediční činnosti, Acta Romana Bohemica 3, 
Historický ústav, Praha 2018, 228s.
Naše cena: 150 Kč
Biografický slovník českých zemí, 21, H–Ham,
Academia – Historický ústav, Praha 2018, 160s.
Naše cena: 260 Kč 
Kommunikation zwischen Kloster und Welt in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, Monastica Historia Band 3,
Tomáš Černušák, Karl Kollermann, Irene Rabl (Hgg.), Diözesanarchiv St. Pölten – Historický ústav, St. Pölten – Praha 2018, 476s.
Naše cena: 260 Kč
Moderní dějiny, roč. 26, 2018, č. 1,
Historický ústav, Praha 2018, 312s.
Naše cena: 200 Kč  Anotace  Obsah
Petr Chelčický, Spisy z Kapitulního sborníku
Jaroslav Boubín (ed.),
Historický ústav, Praha 2018, 498s.
Naše cena: 520 Kč  Anotace
Svatava RAKOVÁ,
Historikové versus minulost. Interpretace, inscenace, imaginace,
Historický ústav, Praha 2018, 339s.
Naše cena: 300 Kč  Anotace
Český časopis historický, roč. 116, č. 2,
Historický ústav, Praha 2018.
Naše cena: 130 Kč  Obsah
České země a Bavorsko. Konfrontace a paralely,
Robert Luft, Milan Hlavačka, Magdaléna Pokorná, Ulrike Lunow a kolektiv,
Historický ústav, Praha 2017, 404s.
Naše cena: 300 Kč  Anotace
Slovanský přehled, roč. 104, č. 1,
Historický ústav, Praha 2018.
Naše cena: 100 Kč  Obsah
Historická geografie, roč. 44, č. 1,
Historický ústav, Praha 2018.
Naše cena: 90 Kč  Obsah
Milan HLAVAČKA – Pavel BEK a kolektiv,
Rodinné podnikání v moderní době,
Historický ústav, Praha 2018, 607s.
Naše cena: 420 Kč  Anotace
Český časopis historický, roč. 116, č. 1,
Historický ústav, Praha 2018.
Naše cena: 130 Kč  Obsah
Jiří FRIEDL – Blanka JEDLIČKOVÁ – Jana ŠKERLOVÁ a kolektiv,
Parlamentní volby 1946 a Československo. Souvislosti, prognózy, fakta, následky,
Historický ústav, Praha 2017, 492s.
Naše cena: 449 Kč  Anotace
Lenka KŘÍŽOVÁ – Jiří MARTÍNEK a kolektiv,
Od Karlova mostu ke Gottwaldovu. Osobnosti v názvech měst a míst,
Historický ústav, Praha 2017, 226s.
Naše cena: 275 Kč  Anotace
Slovanský přehled, roč. 103, č. 3,
Historický ústav, Praha 2017.
Naše cena: 100 Kč  Obsah
Politické programy Československé národní demokracie a Národního sjednocení 1918-1938,
Josef Harna (ed.), Historický ústav, Praha 2017, 217s.
Naše cena: 270 Kč  Anotace
Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ a kolektiv,
Dvůr a církev v českých zemích středověku,
Historický ústav, Praha 2017, 249s.
Naše cena: 325 Kč  Anotace
Moderní dějiny, roč. 25, 2017, č. 2,
Historický ústav, Praha 2017, 359s.
Naše cena: 250 Kč  Anotace  Obsah
Zdenko MARŠÁLEK – Emil VORÁČEK a kolektiv,
Interbrigadisté, Československo a španělská občanská válka. Neznámé kapitoly z historie československé účasti v občanské válce ve Španělsku 1936–1939,
Historický ústav, Praha 2017, 330s.
Naše cena: 295 Kč  Anotace 
Český časopis historický, roč. 115, č. 4,
Historický ústav, Praha 2017.
Naše cena: 130 Kč  Obsah
Folia Historica Bohemica, roč. 32, č. 1–2,
Historický ústav, Praha 2017, 195s.
Naše cena: 100 Kč  Obsah
Historický atlas měst České republiky, sv. 29. Nový Bydžov,
Historický ústav, Praha 2017.
Naše cena: 470 Kč  Anotace
Slovanský přehled, roč. 103, č. 2,
Historický ústav, Praha 2017.
Naše cena: 100 Kč  Obsah
Regesta Bohemiae et Moraviae: Diplomatica nec non epistolaria. Pars VIII, 1364-1378. Fasciculus II, 1367–1369,
Lenka Blechová (ed.),
Historický ústav, Praha 2017, 367s.
Naše cena: 300 Kč
Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 20, č. 1,
Historický ústav, Praha 2017, 290s.
Naše cena: 145 Kč  Obsah
Historická geografie, roč. 43, č. 2,
Historický ústav, Praha 2017.
Naše cena: 75 Kč  Obsah
Český časopis historický, roč. 115, č. 3,
Historický ústav, Praha 2017.
Naše cena: 130 Kč  Obsah
Jaroslav ŠEBEK – Blanka JEDLIČKOVÁ a kolektiv,
Karel IV. stále živý. Odkaz státníka v historiografii a historické paměti,
Historický ústav, Praha 2017, 266s.
Naše cena: 320 Kč  Anotace
Regesta Bohemiae et Moraviae: Diplomatica nec non epistolaria. Pars VIII, 1364 1378. Fasciculus I, 1364–1366,
Lenka Blechová (ed.),
Historický ústav, Praha 2014, 348s.
Naše cena: 200 Kč. DOTISK 
Biografický slovník českých zemí, 20, Go–Gz,
Academia – Historický ústav, Praha 2017, 192s.
Naše cena: 280 Kč  Svazek je rozebrán.
Religious Violence, Confessional Conflicts and Models for Violence Prevention in Central Europe (15th 18th Centuries) / Religiöse Gewalt, konfessionelle Konflikte und Modelle von Gewaltprävention in Mitteleuropa (15. – 18. Jahrhundert), Joachim Bahlcke - Kateřina Bobková-Valentová, Jiří Mikulec (edd.),
Historický ústav – Universität Stuttgart, Praha 2017, 383s.
Naše cena: 270 Kč
Vojtěch KESSLER,
Paměť v kameni. Druhý život válečných pomníků,
Historický ústav, Praha 2017, 336s.
Naše cena: 320 Kč  Anotace  Recenze
Moderní dějiny, roč. 25, 2017, č. 1,
Historický ústav, Praha 2017, 328s.
Naše cena: 280 Kč  Anotace  Obsah
Český časopis historický, roč. 115, č. 2,
Historický ústav, Praha 2017.
Naše cena: 130 Kč  Obsah
Slovanský přehled, roč. 103, č. 1,
Historický ústav, Praha 2017.
Naše cena: 100 Kč  Obsah
Československá zahraniční politika v roce 1943. Dokumenty československé zahraniční politiky,
sv. B/4/1
,
Jan Němeček - Jan Kuklík - Daniela Němečková (edd.),
Historický ústav, Praha 2016, 560s.
Naše cena: 326 Kč  Anotace
Bedřich LOEWENSTEIN – Milan HLAVAČKA – František ŠÍSTEK a kolektiv,
Násilí: jiná moderna,
Řada A-Monographia sv. 79, Historický ústav, Praha 2017, 324s.
Naše cena: 305 Kč  Anotace Recenze
Historická geografie, roč. 43, č. 1,
Historický ústav, Praha 2017.
Naše cena: 70 Kč  Obsah
Svatava RAKOVÁ,
Město na hoře. Sen a svět Johna Winthropa (1630-1640),
Řada A-Monographia sv. 78. HÚ 2017, 296s.
Naše cena: 295 Kč  Anotace
Český časopis historický, roč. 115, č. 1,
Praha, HÚ 2017.
Naše cena: 130 Kč  Obsah
Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 19, č. 2 
Praha, HÚ 2016
Naše cena: 145 Kč   Obsah
Folia Historica Bohemica, roč. 31, č. 2
HÚ 2016, 176 s.
Naše cena: 100 Kč   Obsah
Marie MAKARIUSOVÁ
Biografický slovník českých zemí
Edice Věda kolem nás. Academia 2017, 20 s.
Ke stažení zde

Jiří MARTÍNEK
Geograf a cestovatel Jiří Daneš
Řada A-Monographia, sv. 75
HÚ 2017, 292 sNaše cena: 230 Kč  Anotace  Svazek je rozebrán.   

Bibliografie vědeckých prací Jaroslava Pánka. Bibliography of scholarly works of Jaroslav Pánek. Sestavila Václava Horčáková. Práce Historického ústavu AV ČR, Opera Institut Historici Pragae, řada D - Bibliographia, sv. 17, 2016, 248 s.   Svazek je neprodejný.  V Pdf ke stažení zde
Kolektiv autorů
Historiografické a historické problémy středověku
HÚ 2016, 240 s.  Naše cena: 240 Kč 
Anotace    Svazek je rozebrán.
Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně V. (1945)
Eds.: J. Němeček, I. Šťovíček, H. Nováčková, J. Kuklík a J. Bílek
Praha, HÚ, Práv. fakulta UKa Masarykův ústav a Archiv AV ČR 2016, 524 s.
Naše cena: 370 Kč  Anotace
Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 19, č. 1 
Praha, HÚ 2016
Naše cena: 145 Kč   Obsah
Český časopis historický, roč. 114, č. 4
Praha, Historický ústav 2016
Cena 130 Kč  Obsah
Slovanský přehled, roč. 102, č. 3
Praha, Historický ústav 2016
Cena: 100 Kč  Obsah
Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století, roč. 24, č. 2
Praha, HÚ 2016, 320 s.
Naše cena: 215 Kč  Anotace   Obsah
Jan BÍLEK, Jan KUKLÍK, Erik MARŠOUN, Jan NĚMEČEK
Druhý exil Edvarda Beneše. Fotografie z let 1938-1945
Praha, HÚ, PF UK, Ústav TGM. 2016, 252 s.  Naše cena: 420 Kč   Anotace
Historická geografie, roč. 42, č. 2
Praha, HÚ 2016
Naše cena: 145 Kč  Obsah
Tomáš Černušák et al.
The Papacy and the Czech Lands. A History of Mutual Relations
Praha, HÚ 2016, 384 s.
Naše cena: 320 Kč  Obsah a úvod
Bollettino dell´Istituto Storico Ceco di Roma, sv. 10
Praha, HÚ 2016, 270 s.
Naše cena: 180 Kč  Obsah
Jana ŠKERLOVÁ
Věrnost za věrnost? Československo-jugoslávské politické vztahy v letech 1929-1934.
Přání, rozpory, realita 

Praha, HÚ 2016, 384 s. Naše cena 198 Kč   Anotace
Josef NOVOTNÝ
Zápisky z první světové války. Paměti českého vojáka z války a zajetí 1914-1918
Ed. Petr Prokš. Praha, HÚ 2016, 132 s.
Naše cena: 149 Kč   Anotace
Jaroslav ŠEBEK
Za Boha, národ, pořádek
Academia 2016, 464 s. Cena: 356 Kč    Anotace
Folia Historica Bohemica, roč. 31, č. 1
Praha, HÚ 2015, 136 s.
Naše cena: 100 Kč   Obsah
Slovanský přehled, roč. 102, č. 2
Praha, Historický ústav 2016
Cena: 100 Kč  Obsah
Jaroslav Marek: Mistra dělá zkratka. Studie a eseje Jaroslava Marka
K vydání připravili: Tomáš Borovský, Jan Dvořák a Milan Řepa
Brno – Praha, Matice moravská – Historický ústav 2016, 579 s. Naše cena: 350 Kč    Anotace
Sixtus BOLOM-KOTARI
Svoboda svědomí
Superintendent Michael Blažek a protestantská společnost pozdního osvícenství
Praha, HÚ, Matice moravská 2016, 568 s. Naše cena: 390 Kč  Anotace
Český časopis historický, roč. 114, č. 3
Praha, Historický ústav 2016
Cena 130 Kč  Obsah
Biografický slovník českých zemí Fu-Gn, 19. díl
Praha, HÚ a Academia 2016, 204 s. 
Naše cena: 250 Kč   Anotace
NOVOTNÝ Gustav
Zahraniční studijní cesty českých lesních odborníků v první polovině 20. století
Praha, Historický ústav 2016, 197 s., textové a obrazové přílohy, rejstříky 
Naše cena: 245 Kč  Anotace
Petr Chelčický. Spisy z Olomouckého sborníku
K vydání připravil Jaroslav Boubín
Praha, Historický ústav 2016, 384 s.
Naše cena: 325 Kč  Obsah    Anotace
Československá zahraniční politika na sklonku války 1945
Dokumenty československé zahraniční politiky, sv. B/6
K vydání připravili: Jan Němeček (vedoucí kolektivu), Jan Kuklík, Blanka Jedličková a Daniela Němečková
Praha, Historický ústav 2015, 610 s. Naše cena: 326 Kč  Anotace
Pavel Otmar KRAFL
Polské provinciální synody 13.–15. století
Práce Historického ústavu AV ČR, řada A - Monographia, sv. 70
Praha, Historický ústav 2016, 176 s. Naše cena: 175 Kč   Anotace
Roman BARON, Roman MADECKI, Jan MALICKI et. al.
Czeskie badania nad Polską w kontekście Europy Środkowej i Wschodniej
Monographia, sv. 69, Praha, Historický ústav 2016, 703 s.
Naše cena: 300 Kč   Resumé   Anotace
Český časopis historický, roč. 114, č. 2
Praha, Historický ústav 2016
Cena 130 Kč  Obsah
Jan Šeba. Paměti legionáře a diplomata
K vydání připravil a poznámkami opatřil Jindřich Dejmek
Práce Historického ústavu AV ČR, Opera Instituti historici Pragae, řada B - Editiones, sv. 11
Praha, Historický ústav 2016, 592 s. Naše cena: 385 Kč    Anotace
Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století, roč. 24, č. 1
Praha, HÚ 2016, 288 s.
Naše cena: 215 Kč  Obsah  Anotace
„Avigdor, Benesch, Gitl“ Juden in Böhmen, Mähren und Schlesien im Mittelalter
Samuel Steinherz zum Gedenken (1857 Güssing – 1942 Theresienstadt)

Herausgeber: Helmut Teufel, Pavel Kocman und Milan Řepa
Brünn – Prag – Essen, Společnost pro dějiny židů v České republice / Gesellschaft für Geschichte
der Juden in der Čechischen Republik, Historický ústav, Klartext-Verlag 2016, 465 s.
Naše cena: 350 Kč  Anotace   Vorwort
Historik – historismus – dějepisectví. Nad životem a dílem Jaroslava Marka
Ed.: Radomír Vlček. Historický ústav 2016, 128 s.
Naše cena: 138 Kč.   Anotace

Martin HOLÝ
Vzdělanostní mecenát v zemích České koruny (1500-1700)
Praha, Academia, Historický ústav 2016, 632 s.  Cena: 476 Kč      Anotace

Slovanský přehled, roč. 102, č. 1
Praha, Historický ústav 2016 
Cena: 100 Kč  Obsah

Historická geografie, roč. 42, č. 1
Praha, Historický ústav 2016
>Naše cena: 75 Kč   Obsah
Milan HLAVAČKA a kol.
České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době. I. a II. díl. 
Praha, HÚ 2016 (dotisk), á 480 s.  Naše cena: á 380 Kč   Anotace
Český časopis historický, roč. 114, č. 1
Praha, HÚ 2016
Cena: 130 Kč   Obsah
Jan ZELENKA
Beneficium et feudum. Podoba a proměny lenního institutu
Řada A – Monographia, sv. 66. Praha, Historický ústav 2016, 228 s.
Naše cena: 240 Kč  Anotace
Pavel Otmar KRAFL a kolektiv
Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy na úsvitu 21. století. Směry – tendence – proměny. The editorship and editions of medieval sources of a diplomatic nature at the dawn of the 21st century. Directions – tendencies – transformations. Práce Historického ústavu AV ČR, Opera Instituti historici Pragae, řada C - Miscellanea, sv. 24. Praha, Historický ústav 2016, 240 s. + 16 s. příloh  Naše cena: 260 Kč  Anotace

                                         KOMPLETNÍ NABÍDKA NAŠEHO NAKLADATELSTVÍ ⇒ ZDE