Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Nejprodávanější knihy nakladatelství HÚ

NEJPRODÁVANĚJŠÍ TITULY V SOUČASNĚ DOBĚ:1. místo

Sixtus BOLOM-KOTARI
Svoboda svědomí
Superintendent Michael Blažek a protestantská společnost pozdního osvícenství
Praha, HÚ, Matice moravská 2016, 568 s. Naše cena: 390 Kč  Anotace


2. místo
 

Josef NOVOTNÝ
Zápisky z první světové války. Paměti českého vojáka z války a zajetí 1914-1918
Ed.: Petr Prokš. Praha, HÚ 2016, 132 s.
Naše cena: 149 Kč   Anotace


3. místo

Československá zahraniční politika na sklonku války 1945
Dokumenty československé zahraniční politiky, sv. B/6
K vydání připravili: Jan Němeček (vedoucí kolektivu), Jan Kuklík, Blanka Jedličková a Daniela Němečková
Praha, Historický ústav 2015, 610 s. Naše cena: 326 Kč  Anotace


4. místo

Petr Chelčický. Spisy z Olomouckého sborníku
K vydání připravil: Jaroslav Boubín
Praha, Historický ústav 2016, 384 s.
Naše cena: 325 Kč  Obsah    Anotace


5. místo

Jan Šeba. Paměti legionáře a diplomata
K vydání připravil a poznámkami opatřil: Jindřich Dejmek
Práce Historického ústavu AV ČR, Opera Instituti historici Pragae, řada B - Editiones, sv. 11
Praha, Historický ústav 2016, 592 s. Naše cena: 385 Kč    Anotace 
 


Využijte mimořádné nabídky
 
NÁKUPU KNIH S 30% SLEVOU NA VEŠKEROU NAŠI PRODUKCI DO ROKU 2015 včetně
Více

Bližší informace o podmínkách a možnostech nákupu včetně přímého odběru publikací podají:

Jana Kozohorská - tel.: 286 882 121, linka 233 (č. dv. 305), e-mail: j.kozohorska@hiu.cas.cz 
Pavlína Šubrová - tel.: 286 882 121, linka 317 (č. dv. 308), e-mail: subrova@hiu.cas.cz

NOVINKY nakladatelství Historický ústav  ZDE