Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Řada C - Miscellanea
Československo v proměnách Evropy 20. století / Czechoslovakia in the Transformations of the 20th Century Europe, katalog výstavy,
Jan Němeček, Daniela Němečková, Eva Semotanová, Zlatica Zudová-Lešková (edd.),
Historický ústav, Praha 2019, 168s.  Anotace
Jiří FRIEDL,
Domů, a za svobodou. Role Československa v migracích obyvatel Polska v letech 1945–1948,
Academia – Historický ústav, Praha 2020, 463s. 
E-shop  Anotace
Sv. 32. Hranice v krajinách,
Eva Semotanová (ed.),
Academia – Historický ústav, Praha 2020, 475s.
E-shop  Anotace
Sv. 31. Bedřich Mayer. Český voják na Balkáně 1914–1918,
Petr Prokš (ed.),
Historický ústav – Národní archiv, Praha 2019, 358s.
E-shop  Anotace
Sv. 30. Jan KUKLÍK – Jan NĚMEČEK,
In the Shadow of the Fasces I. Italy and the Destruction of Czechoslovakia 1938/1939,
Institute of History – Instituto Storico Ceco di Roma, Roma – Prague 2019, 260s. 
E-shop  Anotace
Sv. 29. Orden und Stadt, Orden und ihre Wohltäter, Monastica Historia Band 4,
Jiří M. Havlík, Jarmila Hlaváčková, Karl Kollermann (Hgg.),
Diözesanarchiv St. Pölten – Historický ústav, St. Pölten – Praha 2019, 492s. 
E-shop   Anotace
Sv. 28. Kommunikation zwischen Kloster und Welt in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, Monastica Historia Band 3,
Tomáš Černušák, Karl Kollermann, Irene Rabl (Hgg.), Diözesanarchiv St. Pölten – Historický ústav, St. Pölten – Praha 2018, 476s.
Naše cena: 260 Kč
Sv. 27. Jiří FRIEDL – Blanka JEDLIČKOVÁ – Jana ŠKERLOVÁ a kolektiv,
Parlamentní volby 1946 a Československo. Souvislosti, prognózy, fakta, následky,
Historický ústav, Praha 2017, 492s.
Naše cena: 449 Kč  Anotace
Sv. 26. Zdenko MARŠÁLEK – Emil VORÁČEK a kolektiv,
Interbrigadisté, Československo a španělská občanská válka. Neznámé kapitoly z historie československé účasti v občanské válce ve Španělsku 1936–1939,
Historický ústav, Praha 2017, 330s.
Naše cena: 295 Kč  Anotace 
Sv. 25. Religious Violence, Confessional Conflicts and Models for Violence Prevention in Central Europe (15th 18th Centuries) / Religiöse Gewalt, konfessionelle Konflikte und Modelle von Gewaltprävention in Mitteleuropa (15. – 18. Jahrhundert), Joachim Bahlcke - Kateřina Bobková-Valentová, Jiří Mikulec (edd.), Historický ústav – Universität Stuttgart, Praha 2017, 383s.
Naše cena: 270 Kč
Sv. 24. Pavel Otmar KRAFL a kolektiv
Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy na úsvitu 21. století. Směry – tendence – proměny. The editorship and editions of medieval sources of a diplomatic nature at the dawn of the 21st century. Directions – tendencies – transformations
Práce Historického ústavu AV ČR, Opera Instituti historici Pragae. Praha, HÚ 2016, 240 s. + 16 s. příloh
Naše cena: 260 Kč  Anotace   Svazek je rozebrán.
Sv. 23. Petr PROKŠ a kol.
České země a moderní dějiny Evropy. Studie k dějinám 19. a 20. století. (2010) 
Anotace    Svazek je rozebrán.
Sv. 22. Emil VORÁČEK a kol. 
The Disintegration of Czechoslovakia in the End of 1930s. Policy in the Central Europe. (2009)
Naše cena: 75 Kč (po slevě)   Anotace
Sv. 21. Regiony, časoprostorové průsečíky? 
(Vědec. red.): Robert Šimůnek. (2009) 
Svazek je rozebrán.

Sv. 20. Angelus pacis. Sborník prací k poctě Noemi Rejchrtové, Pavel B. Kůrka - Jaroslav Pánek - Miloslav Polívka (edd.),
Historický ústav, Praha 2008, 459s. 
Anotace   Naše cena: 270 Kč   

Sv. 19. Sacri canones servandi sunt. 
Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII-XV.
(2008)
Svazek je rozebrán. 
Sv. 17. Židé v boji a odboji. Rezistence československých Židů v letech druhé světové války
(Ed.): Zlatica Zudová-Lešková. (2007)  
Svazek je rozebrán.

Sv. 16. Cestou dějin.
K poctě prof. PhDr. Svatavy Rakové, CSc. Sv. 1, 2.
(2007)
Naše cena: 400 Kč (po slevě)

Sv. 15. Vlast a rodný kraj v díle historika. Sborník prací žáků a přátel 
věnovaný profesoru Josefu Petráňovi
. (2004)
Naše cena: 349 Kč (po slevě)

Sv. 14. In memoriam Josefa Macka (1922-1991) 
Naše cena: 135 Kč (po slevě)  Svazek je rozebrán.

Sv. 13. K poctě Jaroslava Marka. Sborník prací k 70. narozeninám prof. dr. Jaroslava Marka 

Naše cena: 135 Kč (po slevě)  Svazek je rozebrán.