Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

                                                                     Řada A - Monographia                           
sv. 92. Gustav NOVOTNÝ,
Ve službách zemědělského školství a zákonodárství na Moravě. Osobnost a dílo Františka Bilovského (1876–1956),
Historický ústav, Praha 2019, 520s.  E-shop  Anotace
sv. 91. Jiří JUST,
Biblický humanismus Jana Blahoslava. Překlad Nového zákona z roku 1564/1568 a jeho kontext,
Historický ústav, Praha 2019, 320s. 
E-shop  Anotace
sv. 94. Eva SEMOTANOVÁ – Zlatica ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ ‒ Jitka MOČIČKOVÁ ‒ Jiří CAJTHAML – Pavel SEEMANN ‒ Jan D. BLÁHA a kol.,
Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století, Historický ústav, Praha 2019, 297s.
E-shop  Anotace
sv. 89. Milan HLAVAČKA – Jakub RAŠKA a kol.,
Symboly doby. Historické eseje,
Historický ústav, Praha 2019, 440s.
E-shop  Anotace 
sv. 88. Vítězství a osvobození 1945,
Jan Němeček, Petr Prokš, Emil Voráček (eds.),
Historický ústav, Praha 2019, 304 stran textu a 8 stran obrazové přílohy
E-shop  Anotace
sv. 73. Milan HLAVAČKA a kol.,
České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době, II
Historický ústav, Praha 2016, 476s. DOTISK 2019
E-shop
sv. 72. Milan HLAVAČKA a kol.,
České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době, I
Historický ústav, Praha 2016, 492s. DOTISK 2019. 
E-shop
sv. 87. Eva SEMOTANOVÁ,
Vyprávěné krajiny,
Historický ústav, Praha 2019, 406s.
Naše cena: 450 Kč  Anotace
sv. 86. Eva SEMOTANOVÁ – Pavel CHROMÝ – Zdeněk KUČERA,
Historická geografie. Tradice a modernita,
Historický ústav, Praha 2018, 256s.
Naše cena: 370 Kč  Anotace
sv. 82. Svatava RAKOVÁ,
Historikové versus minulost. Interpretace, inscenace, imaginace,
Historický ústav, Praha 2018, 339s.
Naše cena: 300 Kč  Anotace
sv. 85. Milan HLAVAČKA – Pavel BEK a kolektiv,
Rodinné podnikání v moderní době,
Historický ústav, Praha 2018, 607s.
Naše cena: 420 Kč  Anotace  
sv. 84. Lenka KŘÍŽOVÁ – Jiří MARTÍNEK a kolektiv,
Od Karlova mostu ke Gottwaldovu. Osobnosti v názvech měst a míst,
Historický ústav, Praha 2017, 226s.
Naše cena: 275 Kč  Anotace
sv. 83. Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ a kolektiv,
Dvůr a církev v českých zemích středověku,
Historický ústav, Praha 2017, 249s.
Naše cena: 325 Kč   Anotace
sv. 81. Jaroslav ŠEBEK – Blanka JEDLIČKOVÁ a kolektiv,
Karel IV. stále živý. Odkaz státníka v historiografii a historické paměti,
Historický ústav, Praha 2017, 266s.
Naše cena: 320 Kč  Anotace
sv. 80. Vojtěch KESSLER,
Paměť v kameni. Druhý život válečných pomníků,
Historický ústav, Praha 2017, 336s.
Naše cena: 320 Kč  Anotace  Recenze
sv. 79. Bedřich LOEWENSTEIN – Milan HLAVAČKA – František ŠÍSTEK a kolektiv,
Násilí: jiná moderna,
Historický ústav, Praha 2017, 324s.
Naše cena: 305 Kč  Anotace  Recenze
sv. 78. Svatava RAKOVÁ,
Město na hoře. Sen a svět Johna Winthropa (1630-1640),
Historický ústav, Praha 2017, 296s.
Naše cena: 295 Kč  Anotace
sv. 75. Jiří MARTÍNEK,
Geograf a cestovatel Jiří Daneš,
Historický ústav, Praha 2017, 292s. 
Naše cena 230 Kč  Anotace  Svazek je rozebrán.
sv. 76. Jana ŠKERLOVÁ,
Věrnost za věrnost? Československo-jugoslávské politické vztahy v letech 1929-1934.
Přání, rozpory, realita
,
Historický ústav, Praha 2016, 384s.
Naše cena 198 Kč  Anotace
sv. 77. Gustav NOVOTNÝ,
Zahraniční studijní cesty českých lesních odborníků v první polovině 20. století,
Historický ústav, Praha 2016, 197s. 
Naše cena: 245 Kč  Anotace 
sv. 74. Sixtus BOLOM-KOTARI,
Svoboda svědomí. Superintendent Michael Blažek a protestantská společnost pozdního osvícenství,
Matice moravská – Historický ústav, Praha 2016, 568s.
Naše cena: 390 Kč  Anotace
sv. 71. Historik – historismus – dějepisectví. Nad životem a dílem Jaroslava Marka,
Radomír Vlček (ed.), Matice moravská – Historický ústav, Praha 2016, 128s. 
Naše cena: 138 Kč  Anotace  Svazek je rozebrán.
sv. 70. Pavel Otmar KRAFL,
Polské provinciální synody 13.–15. století,
Historický ústav, Praha 2016, 176s.
Naše cena: 175 Kč  Anotace
sv. 69. Roman BARON – Roman MADECKI – Jan MALICKI et. al.,
Czeskie badania nad Polską w kontekście Europy Środkowej i Wschodniej
Historický ústav, Praha 2016, 703s.
Naše cena: 300 Kč  Resumé  Anotace
sv. 68. Eva DOLEŽALOVÁ – Robert ŠIMŮNEK – Jaroslav BOUBÍN – Josef ŽEMLIČKA,
August Sedláček in the Age of Digital Humanities
Institute of History, Prague 2015, 118s.
Naše cena: 100 Kč  Anotace
sv. 66. Jan ZELENKA,
Beneficium et feudum. Podoba a proměny lenního institutu,
Historický ústav, Praha 2016, 228s.
Naše cena: 240 Kč  Anotace
sv. 65. Jaroslav BOUBÍN a kolektiv,
Hledání nové Evropy. Projekt krále Jiřího, 
Historický ústav, Praha 2015, 292s.
Naše cena: 329 Kč  Anotace
sv. 64. Milan TALICH – Eva SEMOTANOVÁ a kolektiv,
Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Výzkum nových metodik a technologií digitalizace, zpřístupnění a využití starých map, plánů, atlasů a glóbů,
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický – Historický ústav, Praha 2015, 114s.
Ke stažení  zde 
Sv. 63. Eva CHODĚJOVSKÁ – Eva SEMOTANOVÁ – Robert ŠIMŮNEK
Historické krajiny Čech Třeboňsko – Broumovsko – Praha
Praha, Historický ústav 2015, 427 s.
Naše cena: 420 Kč  Anotace    Svazek je rozebrán.
Sv. 62. Nicholas CRESSWELL, Svatava RAKOVÁ
Přežít revoluci. Cestovní deník Nicholase Cresswella. 1774-1777
Praha, HÚ 2015, 268 s.  Naše cena: 249 Kč   Anotace

Sv. 60. Zlatica ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ et alii.
Resettlement and  Exterminations of Populations - A Syndrome of Modern History
Prague, Institute of History 2015, 617 s.   Naše cena: 420 Kč   Anotace

Sv. 59. Zlatica ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ et. alii
Undaunted by Exile! To the Victims of Religious, Political, National and Racial Persecutions in Central Europe between the 16th and 20th Century with an Accent on the Czech Lands
Praha, HÚ 2015, 368 s.    Naše cena: 280 Kč    Anotace    Annotations

Sv. 58. Eva SEMOTANOVÁ, Zlatica ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Tomáš JANATA, Pavel SEEMANN et. alli
Frontiers, Massacres and Replacement of Populations in Cartographic Representation
Case Studies (15th-20th Centuries).
Praha, HÚ 2015, 101 s.
Naše cena: 420 Kč  Anotace
Poznámka: Titul je vyprodán, připravuje se dotisk. Zájemci však mohou zasílat objednávky, které budou vyřízeny po vydání dotisku v pořadí dle doručení (cca do 6 týdnů).

Sv. 57. Gustav NOVOTNÝ
Tři lesní inženýři. Josef Opletal, Karel Šiman a Gustav Artner
Praha, Historický ústav 2015, 552 s.  Naše cena: 350 Kč     Anotace
Sv. 56. Roman BARON - Roman MADECKI a kol.
Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie - historie - politologie - právo)
Praha, Historický ústav 2014, 620 s.  Naše cena: 300 Kč   Anotace
Sv. 55. Jan NĚMEČEK a kol.
Československo-sovětská smlouva 1943
Praha, Historický ústav 2014, 212 s.
Naše cena: 250 Kč     Anotace      Svazek je rozebrán.
Sv. 54. Milan HLAVAČKA, Pavel CIBULKA a kol.
Sociální myšlení a sociální praxe v českých zemích 1781-1939
Ideje – legislativa – instituce
Praha, Historický ústav 2015, 642 s.  Naše cena: 430 Kč   Anotace
Sv. 52. Dana DVOŘÁČKOVÁ, Josef ZELENKA a kol.
Ženy a děti ve dvorské společnosti
Praha, HÚ 2015, 198 s.  Naše cena: 270 Kč  Anotace
Sv. 53. Eva SEMOTANOVÁ a kol.
Kladsko. Historickogeografický lexikon
Praha-Kɬodzko-Wrocɬaw, Historický ústav 2015, 316 s.
Naše cena: 390 Kč    Anotace
Sv. 51. Milan HLAVAČKA, Sixtus BOLOM-KOTARI, Patrik ŠIMON
V zákopech mysli. Život, víra a umění na prahu Velké války
Praha, Historický ústav 2014, 192 s.  Naše cena: 400 Kč (po slevě)    Anotace
Sv. 49. Zlatica ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Emil VORÁČEK et. al.
Theory and Practice of the Welfare State in Europe in 20th Century
Praha, Historický ústav 2014, 640 s.
Naše cena: 350 Kč   Anotace: eng - cze     Contents     Svazek je rozebrán.   Ke stažení: Pdf  
Sv. 47. Milan ŘEPA
Moravané, Němci, Rakušané. Vlasti moravských Němců v 19. století
Praha, HÚ 2014, 262 s.    Naše cena: 250 Kč  Anotace  Svazek je rozebrán. 
Sv. 46. Milan HLAVAČKA – Pavel CIBULKA et al.
Chudinství a chudoba jako sociálně historický fenomén. Ambivalence dobových perspektiv,
individuální a kolektivní strategie chudých a instrumentária řešení
(2014)
Naše cena: 329 Kč  Anotace  Svazek je rozebrán.
Sv. 45. Vratislav DOUBEK – Ladislav HLADKÝ – Radomír VLČEK a kol.
T. G. Masaryk a Slované (2013)
Naše cena: 320 Kč   Anotace     Svazek je rozebrán.

Sv. 44. Josef HARNA
Konsenzus a kompromis
Budování politického systému první Československé republiky 1918-1922.
(2013) 
Naše cena: 150 Kč    Anotace  

Sv. 43 + 48. Milan HLAVAČKA a kol.
České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době. I. a II. (2014) 
Naše cena: Každý svazek 380 Kč    Anotace     Recenze       

Sv. 42. Jiří MIKULEC a kol.
Církev a společnost raného novověku v Čechách a na Moravě. (2013) 
Naše cena: 320 Kč    Anotace      Svazek je rozebrán
Sv. 41. Gustav NOVOTNÝ
Jaroslav Bakeš (1871-1930). Lékař, na něhož se zapomnělo. (2012)
Naše cena: 266 Kč  Anotace  

Sv. 40. Vojtěch KYNCL
Bez výčitek... Genocida Čechů po atentátu na Reinharda Heydricha. (2012)
Naše cena: 195 Kč  (po slevě)     Anotace      

Jiří FRIEDL
Češi a Poláci na Těšínsku 1945-1949
Praha – Brno, Historický ústav, Conditio humana (2012)
Naše cena: 320 Kč   Anotace  
Sv. 39. Pavel CIBULKA

Německé politické strany na Moravě (1890-1918). Ideje - Programy - Osobnosti. (2012)
Naše cena: 180 Kč (po slevě)    Anotace  

Sv. 38. Paměť míst, událostí a osobností: Historie jako identita a manipulace
Věd. red.: Milan Hlavačka. (2011)
Naše cena: 200 Kč   Anotace       Svazek je rozebrán.

Sv. 37. Jindřich DEJMEK a kol.
Zrod nové Evropy. Versailles, St.-Germain, Trianon a dotváření
poválečného mírového systému
. (2011)
Naše cena: 380 Kč  Anotace     Svazek je rozebrán.

Sv. 36. František ŠÍSTEK 
Junáci, horalé a lenoši. Obraz Černé Hory a Černohorců
v české společnosti, 1830-2006
. (2011)
Naše cena: 193 Kč    Anotace  

Sv. 35. Dana DVOŘÁČKOVÁ - JAN ZELENKA 
Curia ducis, curia regis. Panovnický dvůr za vlády Přemyslovců. (2011)
Anotace       Recenze     Svazek je rozebrán.

Sv. 34. Martin HOLÝ
Ve službách šlechty. Vychovatelé nobility z českých zemí (1500-1620). (2011) 
Naše cena: 370 Kč
Anotace        Svazek je rozebrán.

Sv. 33. Roman VONDRA
Po kolejích a silnicích velké Prahy.
Systém městské hromadné dopravy na území hl. m. Prahy v letech 1918-1945
. (2011)
Naše cena: 340 Kč   Anotace  

Sv. 32. Ladislav HLADKÝ a kol.
Vztahy Čechů s národy a zeměmi jihovýchodní Evropy. (2010)
Anotace     Svazek je rozebrán.
Sv. 31. Collective and Individual Patronage and the Culture 
of Public Donation in Civil Society in 19th and 20th Century in the Central Europe
.
(Edd.): Milan Hlavačka, Magdaléna Pokorná, Tomáš W. Pavlíček. (2010)
Naše cena: 105 Kč (po slevě)   Anotace  
Sv. 30. Pavel B. KŮRKA
Kostelníci, úředníci, měšťané. Samospráva farnosti v utrakvismu. (2010) 
Anotace     Svazek je rozebrán.
Sv. 29. Petr PROKŠ
Konec říše Hohenzollernů
Praha, Naše vojsko 2010   Více
Sv. 28. Martin HOLÝ
Zrození renesančního kavalíra. Výchova a vzdělávání šlechty z českých zemí
na prahu novověku (1500-1620). 
(2010)    Anotace     Svazek je rozebrán

Sv. 27. Alice VELKOVÁ
Krutá vrchnost, ubozí poddaní? Proměny venkovské rodiny a společnosti
v 18. a první polovině 19. století na příkladu západočeského panství Šťáhlavy.
(2009)
Naše cena: 250 Kč (po slevě)  
Anotace    Svazek je rozebrán.           Ke stažení v Pdf: ZDE

Sv. 26. Aleš VYSKOČIL

C. k. úředník ve zlatém věku jistoty. (2009) 
Anotace      Svazek je rozebrán.

Sv. 25. Eva DOLEŽALOVÁ
Svěcenci pražské diecéze 1395-1416. (2010) + 1 CD-ROM
Naše cena: 65 Kč (po slevě)   Anotace  

Sv. 24. Zlatica ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ 
Cesty k sebe. (Česi v československom demokratickom a komunistickom
odboji na Slovensku v rokoch 18939-1943).
(2009)
Naše cena: 99 Kč (po slevě)   Anotace  

Sv. 23. Miroslav TEJCHMAN - Bohuslav LITERA
Moskva a socialistické země na Balkáně 1964-1989.
Vnější a vnitřní aspekty vývoje a rozpadu sovětského bloku na Balkáně.
(2009)
Naše cena: 75 Kč (po slevě)   Anotace     Svazek je rozebrán

Sv. 22. Jiří MARTÍNEK
Geografové v českých zemích 1800-1945 (biografický slovník). (2009)
Naše cena: 105 Kč (po slevě)  Anotace  

Sv. 16. Eva SEMOTANOVÁ 
Historická geografie Českých zemí. (2. vyd. 2002)
Naše cena: 200 Kč (po slevě)

Sv. 15. Milan KUDĚLKA - Zdeněk ŠIMEČEK - Vladislav ŠŤASTNÝ - Radoslav VEČERKA
Česká slavistika od počátku 60. let 19. století do r. 1918
Naše cena: 239 Kč

Sv. 14. Svatava RAKOVÁ
Anglické kolonie v Severní Americe v 17. století. Modely politické kultury. (1997)
Naše cena: 220 Kč

Sv. 11. Vlastislav LACINA - Lubomír SLEZÁK 
Státní hospodářská politika v ekonomickém vývoji první ČSR
Naše cena: 102 Kč