Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Mimo edice a řady


Mimo edice a řady
Vojtěch KYNCL,
Bestie. Československo a stíhání nacistických zločinců,
Historický ústav – Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2019, 744s.
E-shop  Anotace
Robert ŠIMŮNEK,
Obraz šlechtického panství v Čechách 1500–1750,
Historický ústav – Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2018, 704s.
Naše cena: 699 Kč Anotace 
Jaroslav PÁNEK a kolektiv, 
Český historický ústav v Římě. Stav a perspektivy ediční činnosti, Acta Romana Bohemica 3, 
Historický ústav, Praha 2018, 228s.
Naše cena: 150 Kč
České země a Bavorsko. Konfrontace a paralely,
Robert Luft, Milan Hlavačka, Magdaléna Pokorná, Ulrike Lunow a kolektiv,
Historický ústav, Praha 2017, 404s.
Naše cena: 300 Kč  Anotace
Milan Hlavačka, Pavel Bek a kolektiv,
Rodinné podnikání v moderní době,
Historický ústav, Praha 2018, 607s.
Naše cena: 420 Kč  Anotace
Kolektiv autorů
Historiografické a historické problémy středověku
HÚ 2016, 240 s.  Naše cena: 240 Kč 
Anotace   Svazek je rozebrán.
Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně V. (1945)
Eds.: J. Němeček, I. Šťovíček, H. Nováčková, J. Kuklík a J. Bílek
Praha, HÚ, Práv. fakulta UKa Masarykův ústav a Archiv AV ČR 2016, 524 s.
Naše cena: 370 Kč  Anotace
Jan BÍLEK, Jan KUKLÍK, Erik MARŠOUN, Jan NĚMEČEK
Druhý exil Edvarda Beneše. Fotografie z let 1938-1945
Praha, HÚ, PF UK, Ústav TGM. 2016, 252 s.
Naše cena: 420 Kč   Anotace
Tomáš ČERNUŠÁK et al.
The Papacy and the Czech Lands. A History of Mutual Relations
Praha, HÚ 2016, 384 s.
Naše cena: 320 Kč  Obsah a úvod
Jaroslav ŠEBEK
Za Boha, národ, pořádek
Academia 2016, 464 s. Cena: 356 Kč    Anotace
Jaroslav MAREK: Mistra dělá zkratka. Studie a eseje Jaroslava Marka
K vydání připravili: Tomáš Borovský, Jan Dvořák a Milan Řepa
Brno – Praha, Matice moravská – Historický ústav 2016, 579 s.
Naše cena: 350 Kč    Anotace
„Avigdor, Benesch, Gitl“ Juden in Böhmen, Mähren und Schlesien im Mittelalter
Samuel Steinherz zum Gedenken (1857 Güssing – 1942 Theresienstadt)
Herausgeber: Helmut Teufel, Pavel Kocman und Milan Řepa. Brünn – Prag – Essen, Společnost pro dějiny židů v České republice / Gesellschaft für Geschichte der Juden in der Čechischen Republik, Historický ústav, Klartext-Verlag 2016, 465 s.  Naše cena: 350 Kč  Anotace    Vorwort

Martin HOLÝ
Vzdělanostní mecenát v zemích České koruny (1500-1700)
Praha, Academia, Historický ústav 2016, 632 s. 
Cena: 476 Kč   Anotace

Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně IV/2. (1944)
Eds.: Jan Němeček, Helena Nováčková, Ivan Šťovíček, Jan Kuklík a Jan Bílek
Praha, Právnická fakulta UK, Historický ústav AV ČR a Masarykův ústav a Archiv AV ČR 2015, 905 s.
Naše cena: 370 Kč    Anotace  
Korespondence TGM. Korespondence T. G. Masaryk – Slované. Jižní Slované
(Eds.): Ladislav Hladký – Jana Škerlová – Pavel Cibulka
Praha, Historický ústav – Masarykův ústav a Archiv AV ČR 2015,  600 s.
Naše cena: 360 Kč    Anotace
Monastica Historia, Band II. Ordenshistoriographie in Mitteleuropa – Gestaltung und Wandlung des institutionalen und persönlichen Gedächtnisses in der Frühen Neuzeit.
(Ed.): Heidemarie Bachhofer, Kateřina Bobková-Valentová, Tomáš Černušák)
Praha, HÚ, St. Pölten, Diözesanarchiv 2015, 382 s.  Naše cena: 195 Kč  Anotace   Obsah
Jaroslav PÁNEK
Český historický ústav v Římě
Praha, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., pro HÚ   Ke stažení: Pdf
Archiv český, díl XLI.
Prameny k dějinám Židů v Čechách a na Moravě ve středověku
Od počátků do roku 1347
Eds.: Lenka Blechová, Eva Doležalová, Martin Musílek, Jana Zachová
ve spolupráci s Danielem Polakovičem a Tamásem Visi. Praha, Historický ústav - Filosofia, 2015, 378 s.
Naše cena: 260 Kč   Anotace  Svazek je rozebrán.
Jaroslav PÁNEK a kolektiv
Ad fontes. Český historický ústav v Římě (1994-2014)
v kontextu českého bádání v Itálii a Vatikánu v 19.-21. století
Acta Romana Bohemica sv. 1. Praha, Historický ústav 2014, 220 s. Naše cena: 150 Kč  Anotace  Svazek je rozebrán.
Petr PROKŠ
Diplomacie a "Velká válka" 1914-1918/1919. Kapitoly o dějinách diplomacie
za první světové války v Evropě a na mírové konferenci v Paříži
Praha, HÚ 2014, 329 s. + obr. příl. Naše cena: 340 Kč  Anotace
Stanislav PETR
Výzkum rukopisných bohemik v římských knihovnách
Angelica, Corsiniana a Vallicelliana.
Acta Romana Bohemica, sv. 2
Praha, Historický ústav 2014, 170 s.  Naše cena: 180 Kč  Anotace     Svazek je rozebrán.
Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Jan ZELENKA a kol.
Přemyslovský dvůr. Život knížat, králů a rytířů ve středověku
Praha, NLN, HÚ 2014, 626 s.
Anotace      Recenze
Vojtěch KYNCL
Stroje na smrt. Plynové vozy a nacistická technologie konečného řešení
Praha, Epocha, HÚ 2014, 304 s.
Naše cena: 299 Kč  Anotace
Petr VOREL
La storia della piastra d’argento di Urbano VIII. L’attività della zecca romana sul finire
del pontificato di Urbano VIII e il catalogo dettagliato delle piastre d’argento pontificie
degli anni 1634–1644
(= Biblioteca dell’Istituto Storico Ceco di Roma, sv. 2)
Praha, Historický ústav 2013. Naše cena: 275 Kč   Anotace
Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně III/2. (červenec-prosinec 1943)
Praha, Právnická fakulta UK – Historický ústav AV ČR
– Masarykův ústav a Archiv AV ČR 2013, 589 s.  Anotace
Roman BARON
Ambasadorowie wzajemnego zrozumienia
Niedocenieni twórcy pomostów między polską i czeską kulturą (XIX-XXI w.)

Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek,Praha, HÚ 2013, 372 s.
Naše cena: 290 Kč  Anotace   Svazek je rozebrán!
Jaroslav PÁNEK
Boemia e Italia nella metà del XVI secolo. Il viaggio della nobiltà boema
a Genova nel 1551 e l'assimilazione della cultura italiana in Boemia

(= Biblioteca dell’Istituto Storico Ceco di Roma, sv. 1)
Praha, Historický ústav 2012, 270 s. Anotace    Svazek je rozebrán
Jindřich DEJMEK, Jan NĚMEČEK, Slavomír MICHÁLEK
Diplomacie Československa. Díl II. Biografický slovník československých diplomatů
Praha, Academia 2013, 792 s. Doporučená cena: 750 Kč   Pozn.: Komplet I. a II. díl za zvýhodněnou cenu: 500 Kč za oba díly!!  Anotace  
Jindřich DEJMEK
Diplomacie Československa. Díl I.
Nástin dějin ministerstva zahraničních věcí a diplomacie (1918-1992)
Praha, Academia 2012, 320 s.Naše cena: 340 Kč   Pozn.: Komplet I. a II. díl za zvýhodněnou cenu: 500 Kč za oba díly!!   Anotace

Ondřej FELCMAN – Ryszard GŁADKIEWICZ a kol.
Kladsko. Dějiny regionu
Hradec Králové – Wrocław – Praha – Kłodzko, Filozofická fakulta UHK Hradec Králové, Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe, Historický ústav AV ČR, Powiat Kłodzki 2012, 608 s. + barevná příloha + CD-ROM. Naše cena: 350 Kč  Anotace   Svazek je rozebrán.V prodeji: Nakl. Gaudeamus, FF Univerzita Hradec Králové

Krajina jako historické jeviště. K poctě Evy Semotanové 
Kolektiv autorů. Uspořádali: Eva Chodějovská, Robert Šimůnek
Praha, Historický ústav 2012, 456 s.
Naše cena: 390 Kč   Anotace     Svazek je rozebrán.
Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ
Královský dvůr Václava II. Č. Budějovice, Veduta 2011, 348 s.
Naše cena: 450 Kč
Anotace       Svazek je rozebrán.

Státní politika vůči polské menšině na Těšínsku v letech 1945-1949
Výběrová edice dokumentů
 

(Ed.): Jiří Friedl. Praha – Český Těšín: Historický ústav AV ČR, Kongres Poláků v České republice (2011). 623 s. Po slevě: 250 Kč (původní cena: 470 Kč)   Anotace 

Aleš VYSKOČIL

Slovník představitelů politické správy na Moravě v letech 1850-1918 (2011)
Naše cena: 350 Kč 
Anotace 

Almanach medievisty-editora / Medievalist Editor´s Almanac, Pavel Krafl (ed.),
Historický ústav, Praha 2011, 237s. 
Naše cena: 249 Kč  Anotace  

Česko-Ruské vztahy v 19. a 20. století  

(Red.): Jan Němeček a Emil Voráček. (2011) 
Naše cena: 195 Kč   Anotace 

Confession and Nation in the Era of Reformations 

Central Europe in Comparative Perspective

(Eds.): Eva Doležalová, Jaroslav Pánek. (2011)
Naše cena: 215 Kč    Anotace       Svazek je rozebrán.

Jan NĚMEČEK a kol.
České křižovatky evropských dějin. 1938: Československo a krize demokracie
ve střední Evropě ve 30. a 40. letech XX. století. Hledání východisek.
(2010)
Naše cena: 345 Kč  Anotace  Svazek je rozebrán.

Pavla VOŠAHLÍKOVÁ, Jiří MARTÍNEK a kol.
Cesty k samostatnosti. Portréty žen v éře modernizace. (2010)
Naše cena: 145 Kč (po slevě)   Anotace 

Metodické problémy moderní biografistiky
 
(Edd.): Marie Makariusová a Pavla Vošahlíková. (2010)
Naše cena: 140 Kč   Anotace  Svazek je rozebrán.

Kamil KROFTA 
Diplomatický deník 1919-1922. (Ed.): Jindřich Dejmek. (2009)
(Naše cena: 150 Kč (po slevě)   Anotace 

Reflexe dějin Československa 1918-1948 v historiografii na počátku 3. tisíciletí
(Uspoř.): Jan Němeček (2008)
Naše cena: 139 Kč      Svazek je rozebrán.

Petr CHELČICKÝ 
Spisy z Pařížského sborníku
(K vyd. připr.): Jaroslav Boubín. (2008)
Naše cena: 217 Kč (po slevě)  Anotace 

Jiří FRIEDL, Zdeněk JIRÁSEK
Rozpačité spojenectví. Československo-polské vztahy v letech 1945-1949. (2008)
Naše cena: 270 Kč   Anotace 

Fragmenty dějin. Sborník prací k šedesátinám Jana Gebharta
. (2006)
Naše cena: 180 Kč (po slevě)

Josef HARNA
Krize evropské demokracie a Československo 30. let 20. století. (2006)
Naše cena: 311 Kč (po slevě)

Ondřej FELCMAN, Eva SEMOTANOVÁ
Kladsko. Proměny středoevropského regionu. Historický atlas
Svazek je u nás rozebrán. Poslední výtisky je však možno zakoupit za 522 Kč ZDE
Jaroslav PÁNEK, Svatava RAKOVÁ, Václava HORČÁKOVÁ 
Scholars of Bohemian, Czech and Czechoslovak History Studies. Part 1-3.
Naše cena: 267 Kč (po slevě)

Katalog mapové sbírky Historického ústavu AV ČR do roku 1850
(2002)
Svazek je rozebrán.

Vladislavské zřízení zemské a počátky ústavního zřízení v českých zemích (1500-1619) 
Sborník z mezinárodní konference
(2001)
Naše cena: 450 Kč (po slevě)

Lexikon mapových archivů a sbírek České republiky (2000)
Svazek je rozebrán.

Reflexe dějin první Československé republiky v české a slovenské historiografii
Sborník referátů z kolokvia HÚ 18. 11. 1997
(1998)
Poznámka: Protože svazek je již rozebrán, můžete si ho přečíst  v elektronické podobě .