Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Hospodářské dějiny

Od roku 2010 byl časopis Hospodářské dějiny - Economic History vydáván ve spolupráci s Centrem pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Hospodářské dějiny až do čísla 27/2 vydával Historický ústav AV ČR, od následujícího čísla přešlo vydávání i distribuce pod FF OU.

Adresa spoluvydavatele / Adress of Co-publisher:
Reální 5, 701 03 Ostrava

Distribuce od čísla 27/2 včetně starších čísel:
Ing. Yvetta Jurová, tel.: 597 091 804, e-mail: yvetta.jurova@osu.cz
Pravidelný odběr:
Prodejna skript Ostravské univerzity
Mlýnská 5, 701 03 Ostrava 1
tel: 597 091 049, 597 091 034
www.prodejna.osu.cz
prodejna.skript@osu.cz

Hospodářské dějiny. Economic History
Sv. 27/1 (2012, vyšlo 2013)
Naše cena: 100 Kč
Obsah     Abstrakt    
Není v prodeji.
Sv. 26/2 (2011, vyšlo 2013)
Naše cena: 100 Kč
Obsah
Není v prodeji.

Sv. 26/1 (2011)
Naše cena: 100 Kč
Obsah
Není v prodeji.

Sv. 25/2 (2011)
Naše cena: 65 Kč
Obsah
Není v prodeji.

Sv. 25/1 (2010)
Naše cena: 65 Kč
Obsah
Není v prodeji.

Sv. 24 (2009)
Naše cena: 65 Kč (po slevě)
Obsah

Sv. 23 (2004)
Naše cena: 65 Kč
Obsah

Sv. 22 (1999)
Naše cena: 65 Kč
Obsah

Sv. 16 (1989)
Naše cena: 65 Kč